Appointment of Taoiseach, Members of Government and Ministers of State and Alteration of Names of Departments and Titles of Ministers.

I have to inform the House that letters dated 14 June 2007 and 20 June 2007 have been received from the Secretary to the Government regarding:
(1) the appointment of the Taoiseach, Tánaiste, members of Government and Ministers of State and;
(2) the alteration of names of Departments and titles of Ministers. The letters will be set out in the Journal of the House in the usual manner.
ROINN AN TAOISIGH
Department of the Taoiseach
BAILE ÁTHA CLIATH 2.
Dublin 2.
14 Meitheamh, 2007.
Cléireach an tSeanaid,
Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil
(1) an tUachtarán, ar ainmniú Dháil Éireann, tar éis Parthalán Ó hEachthairn a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.° den Bhunreacht, mar Thaoiseach;
(2) an tUachtarán, ag gníomhú di ar ainmniú an Taoisigh, le comhaontú Dháil Éireann roimh ré, tar éis na daoine seo a leanas a cheapadh inniu, de bhun Airteagal 13.1.2° den Bhunreacht, mar chomhaltaí den Rialtas agus bheith, i dteannta an Taoisigh, mar Rialtas:-
Brian Ó Comhain
Máire Ní Áirne
Nollaig Ó Díomasaigh
Diarmuid Ó hEachthairn
Micheál Ó Máirtín
Séamus Ó Braonáin
Máirtín Ó Cuilinn
Éamon Ó Cuív
Máire Ní Chochláinn
Máire Ní Ainifín
Liam Ó Deaghaidh
Brian Ó Luineacháin
Seán Ó Gormlaigh
Éamon Ó Riain
(3) an Taoiseach tar éis Brian Ó Comhain a ainmniú inniu, de bhun Airteagal 28.6.1° den Bhunreacht, chun beith ina Thánaiste; agus
(4) an Taoiseach, i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dó le halt 4(1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1946, tar éis na Ranna Stáit seo a leanas a shannadh inniu do na comhaltaí faoi seach den Rialtas a luaitear a n-ainmneacha os coinne ainmneacha na Ranna:—

An Roinn Airgeadais

Brian Ó Comhain

An Roinn Sláinte agus Leanaí

Máire Ní Áirne

An Roinn Iompair agus na Mara

Nollaig Ó Díomasaigh

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

Diarmuid Ó hEachthairn

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

Micheál Ó Máirtín

An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta

Séamus Ó Braonáin

An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh

Máirtín Ó Cuilinn

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Éamon Ó Cuív

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia

Máire Ní Chochláinn

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Máire Ní Ainifín

An Roinn Cosanta

Liam Ó Deaghaidh

An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

Brian Ó Luineacháin

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil

Seán Ó Gormlaigh

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

Éamon Ó Riain

D. Mac Cárthaigh,
Ard-Rúnaí an Rialtais
ROINN AN TAOISIGH
Department of the Taoiseach
BAILE ÁTHA CLIATH
Dublin 2.
14 Meitheamh 2007
An Rúnaí Príobháideach
An tAire Airgeadais
I am to inform you that, at a meeting held today, the Government, on the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977, as amended by Section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1980 and Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1995, appointed

Thomás Ó Ceit, T.D.(Tom Kitt, T.D.)

to be Minister of State at the Department of the Taoiseach (with special responsibility as Government Chief Whip) and at the Department of Defence; and

Risteárd de Róiste, T.D.(Dick Roche, T.D.)

to be Minister of State at the Department of the Taoiseach and at the Department of Foreign Affairs (with special responsibility for European Affairs).

Dermot McCarthy,
Ard-Rúnaí an Rialtais.
An Rúnaí Príobháideach
Cléireach an tSeanaid
Mar eolas don Cléireach
ROINN AN TAOISIGH
Department of the Taoiseach
BAILE ÁTHA CLIATH 2.
Dublin 2.
20 Meitheamh 2007.
An Rúnaí Príobháideach
Cléireach an tSeanaid
On the nomination of the Taoiseach and in exercise of the power conferred on them by Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act 1977, as amended by Section 2 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1980, and Section 1 of the Ministers and Secretaries (Amendment) Act 1995, appointed, with effect from today,

Brendan Smith, T.D.,(Breandán Mac Gabhann, T.D.)

to be Minister of State at the Departments of Health and Children, Education and Science and Justice, Equality and Law Reform (with special responsibility for Children in accordance with the Government decision of 7 Nollaig, 2005);

Pat the Cope Gallagher, T.D.,(Pádraig Ó Gallchóir Cope, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Health and Children (with special responsibility for Health Promotion and Food Safety);

John Browne, T,D.,(Seán de Brún T.D.)

to be Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food (with special responsibility for Fisheries);

Michael Ahern, T.D.,(Micheál Ó hEachthigheirn T.D.)

to be Minister of State at the Departments of Enterprise, Trade and Employment and Education and Science (with special responsibility for Innovation Policy);

Noel Ahern, T.D., (Nollaig Ó hEachthigheirn, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Finance (with special responsibility for the Office of Public Works);

Sean Power, T.D.,(Seán de Paor, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Justice, Equality and Law Reform (with special responsibility for Equality Issues);

Batt O’Keefe, T.D.,(Parthalán Ó Caoimh T.D.)

to be Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government (with special responsibility for Housing, Urban Renewal and Developing Areas);

Tony Killeen, T.D.,(Antóin Cillín, T.D.)

to be Minister of State at the Department of the Environment, Heritage and Local Government and Communications, Energy and Natural Resources (with special responsibility for Environment and Energy);

Conor Lenihan, T.D.,(Conchubhar Ó Luineacháin, T.D.)

to be Minister of State at the Departments of Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Education and Science and Justice, Equality and Law Reform (with special responsibility for Integration Policy);

Mary Wallace, T.D.,(Máire De Bhailís, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries, and Food with special responsibility for Forestry);

Sean Haughey, T.D.,(Seán Ó hEochaidh, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Education and Science and Enterprise, Trade and Employment (with special responsibility for Lifelong Learning, Youth Work and School Transport);

Michael Kitt, T.D.,(Micheál Ó Ceit, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Foreign Affairs (with special responsibility for Overseas Development);

Trevor Sargent, T.D.,

to be Minister of State at the Department of Agriculture, Fisheries and Food (with special responsibility for Food and Horticulture);

Pat Carey, T.D.,(Pádhraig Ó Ciardha, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (with special responsibility for Drugs Strategy and Community Affairs); and

Billy Kelleher, T.D.,(Liam Ó Céilleachair, T.D.)

to be Minister of State at the Department of Enterprise, Trade and Employment (with special responsibility for Labour Affairs).

Anthony Cummins
a/s Rúnaí Cunta an Rialtais.