An Bille um Bearta Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Covid-19) 2020: An Dara Céim