Wednesday, 4 February 2004

Ceisteanna (126)

Billy Timmins

Ceist:

213 D'fhiafraigh Mr. Timmins den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an gcuirfidh sé airgead ar fáil chun cur le cé Bhaile an Sceilg i gContae Chiarraí.. [3192/04]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs)

Tá an ché seo aitheanta mar ché strátéiseach ag mo Roinnse faoi scéim na gcéibheanna stráteiseacha sa Ghaeltacht.Tá roghanna éagsúla maidir le forbairt na céá bplé faoi láthair idir oifigigh ón Roinn, an túdarás áitiúil agus lucht úsáid na céibhe.