Wednesday, 4 February 2004

Ceisteanna (91)

Dinny McGinley

Ceist:

161 D'fhiafraigh Mr. McGinley den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta cén méid sócmhainní atá díolta ag Údarás na Gaeltachta i rith na bliana 2003 agus cén luach a bhí ar an acmhainn i ngach cás. [3190/04]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs)

De réir an eolais atá curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, is é€845,458 an méid a fuarthas ó dhíol sócmhainní i 2003, sin é, €724,900 ó dhíol maoine agus €120,558 ó scaireanna tosaíochta fuascailte, mar atá leirithe sa tábla seo a leanas:

Maoin Díolta 2003

Suíomh do Mhalartán Eircom, An Fháirche

8,000

Suíomh (0.26 acra), Corr na Rón

8,000

Árasan, Baile an Sceilg

170,000

Monarcha Cniotála, Inis Meáin

250,000

Suíomh, An Clochán Liath

63,500

Aonad agus Suíomh, Ráth Cairn

95,000

Monarcha, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

128,900

Suíomh (211m2), Baile na nGall, Co. Phort Láirge

1,500

Scaireanna tosaíochta fuascailte 2003

EO Teo, An Spidéal

16,508

Gaelcniotáil, Na Doirí Beaga

15,237

Nemeton Teo, An Rinn

9,523

Bá Dhún na nGall, Cill Chartha

50,790

Óstán Loch Altan, Gort an Choirce

28,500

Mór-Iomlán

845,458

Question No. 162 answered with QuestionNo. 149.
Question No. 163 answered with QuestionNo. 151.
Question No. 164 answered with QuestionNo. 158.
Question No. 165 answered with QuestionNo. 138.
Question No. 166 answered with QuestionNo. 139.
Question No. 167 answered with QuestionNo. 150.