Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Údarás na Gaeltachta Funding

Dáil Éireann Debate, Thursday - 6 December 2012

Thursday, 6 December 2012

Ceisteanna (67)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

67. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cén líon de na hiarfhostaithe atá amuigh ar pinsean ón Údarás atá 65 bliana d’aois nó os a cionn, cén líon atá idir 60 bliain d’aois agus faoi bhun 65 bliana d'aois agus cén líon atá faoi bhun 60 bliain d’aois agus cén méid airgid san iomlán a íocfar le gach grúpa acu seo i 2013 nó a íocadh i 2012, cad é líon na ndaoine i ngach grúpa atá ag fáil pinsin is mó na €50,000 sa mbliain; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [54959/12]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Arts)

Bunaithe ar eolas atá faghte ag mo Roinnse ó Údarás na Gaeltachta, tá na sonraí atá iarrtha ag an Teachta leagtha amach sa tábla thíos.

-

Líon daoine

Iomlán

pinsean

Líon daoine le pinsin os cionn €50,000

Asbhaintí a bhaineann le pinsin na seirbhíse poiblí

Pinsin tar éis asbhaintí

Líon daoine le pinsin os cionn €50,000 tar éis asbhaintí

Faoi 60

25

379,299.16

0

11,032.56

368,266.60

0

Idir 60-64

26

836,561.75

7

44,079.24

792,482.51

5

Os cionn 65

85

2,679,118.93

19

137,596.41

2,541,522.52

16

-

136

3,894,979.84

26

192,708.21

3,702,271.63

21

Barr
Roinn