Thursday, 18 April 2013

Ceisteanna (221)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

221. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara cén uair a dhéanfar íocaíocht faoin Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 2012 nó faoin íocaíocht aonair feirme le duine (sonraí tugtha), cén fáth go bhfuil moill leis an íocaíocht seo agus an ndeánfaidh sé ráiteas ina thaobh. [18082/13]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Agriculture)

Rinneadh íocaíocht i ndáil le Scéim na Limistéar faoi Mhíbhuntáiste 2012 sa chás seo an 26/9/2012. Rinneadh an réamh-íocaíocht i ndáil le Scéim na hAoníocaíochta an 16/10/2012, agus íocadh an fuílleach an 3/12/2012.

Fuair scrúdú Tras-Chomhlíonta ina dhiaidh sin, áfach, sáruithe maidir le níotráití, eallaigh agus caoirigh a aithint agus a chlárú, agus riachtanais maidir le sláinteachas bia agus leas ainmhithe. Mar thoradh air sin, tá pionós 5% cláraithe in aghaidh íocaíochtaí 2012 an iarrthóra. Táthar i mbun an méid sin a chur in iúl don iarrthóir, chomh maith leis an gceart atá aige/aici athbhreithniú a iarraidh agus an ceart achomharc a dhéanamh ar athbhreithniú den sórt sin, in am trátha, chuig an Oifig Achomharc Talmhaíochta neamhspleách.