Thursday, 22 February 2018

Ceisteanna (78)

Pearse Doherty

Ceist:

78. D'fhiafraigh Deputy Pearse Doherty den Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an bhfuarthas comhfhreagras a seoladh chuige faoi thionscadal i gContae Dhún na nGall; cén réadmhaoin atá i gceist atá faoi úinéireacht na Roinne (sonraí tugtha); cathain a eiseofar freagra scríofa; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [9219/18]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Public)

Is féidir liom a dhearbhú go bhfuair mo Roinn comhfhreagras maidir le iar Scoil Náisiúnta Inis Bó Finne, Contae Dhún na nGall. Scrúdóidh m’oifigigh an cheist agus freagróidh said an comhfhreagras a luaithe is féidir.

Questions Nos. 79 and 80 answered with Question No. 74.