Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An Teanga Gaeilge

Dáil Éireann Debate, Tuesday - 20 March 2018

Tuesday, 20 March 2018

Ceisteanna (898)

Peadar Tóibín

Ceist:

898. D'fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín den Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige an dtabharfaidh sí léiriú ar chumas a Roinne an réimse seirbhísí a sholáthraíonn siad a sheachadadh trí mheán na Gaeilge; cá mhéad comhaltaí foirne atá ainmnithe chun an méid sin a dhéanamh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [12508/18]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Children)

Go ginearálta, ní chuireann mo Roinn seirbhísí ar fáil go díreach don phobal. Tá mo Roinn tiomanta do na hoibleagáidí atá againn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm agus tá socruithe curtha ar bun chun an riachtanais maidir le soláthar seirbhíse as Gaeilge d'aon duine atá á lorg a chomhlíonadh.  

Le déanaí, earcaíodh beirt bhall foirne ó na comórtais shruth Gaeilge a reáchtálann an tSeirbhís um Cheapachán Phoiblí chun soláthar na seirbhíse seo a fheabhsú. Tá roinnt baill foirne eile sa Roinn a bhfuil cumas sa Ghaeilge acu agus atá toilteanach cúnamh a thabhairt do chomhghleacaithe.

Mar chuid de Phlean Bliantúil Oiliúna na Roinne, tá tacaíocht faoi leith ann chun cabhair a thabhairt dóibh siúd atá ag iarraidh a gcumas Ghaeilge a fheabhsú trí fhreastal ar chúrsaí.

Leanfaidh mo Roinn ar aghaidh ag déanamh measúnú ar a riachtanais i dtaobh seo.

Barr
Roinn