Wednesday, 13 June 2018

Ceisteanna (82)

Peadar Tóibín

Ceist:

82. D'fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín den Aire Oideachais agus Scileanna cé mhéad bunscoil Ghaeltachta a léirigh spéis i stádas mar Scoil Ghaeltachta go dtí seo. [25819/18]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Education)

Léirigh 106 bunscoileanna sa Ghaeltacht spéis le bheith rannpháirteach sa Scéim Aitheantais mar Scoil Gaeltachta go dtí seo.

Beidh deis eile ag na scoileanna sna limistéir pleanála teanga Ghaeltachta nár roghnaigh a bheith páirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta go dtí seo spéis a léiriú sa Scéim arís in 2019.

To ask the Minister for Education and Skills how many primary schools in the Gaeltacht have expressed an interest in the status of Gaeltacht School to date.

106 primary schools in the Gaeltacht have expressed an interest in joining the Gaeltacht School Recognition Scheme to date.

Schools in Gaeltacht language-planning areas that have not opted to join the Gaeltacht School Recognition Scheme to date will be given the opportunity to join the Scheme in 2019.