Thursday, 7 March 2019

Ceisteanna (221)

Éamon Ó Cuív

Ceist:

221. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cén dul chun cinn atá déanta le trí bliana anuas maidir le forbairt na céibhe in Inis Meáin; cén maoiniú atá ar fáil don togra seo; cén obair atá i gceist leis an gcéad chéim eile d’fhorbairt na céibhe; cén uair a bhfuiltear ag súil go mbeifear in ann conradh a bhronnadh don obair seo; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [11363/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Már léiriú ar dháiríreacht an Rialtais seo maidir le forbairt na n-oileán tá athbheochan déanta ar an togra chun  Céim III de Ché an Chalaidh Mhóir a fhorbairt le tamall anuas.  Anuas ar sin, tá an fhorbairt mar cheann de na tograí oileáin atá luaite sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027.

Bíonn cruinnithe rialta idir oifigigh mo Roinne agus Comhairle Chontae na Gaillimhe ag a bpléitear forbairt Ché an Chalaidh Mhóir agus tá na féidearthachtaí maidir lena forbairt pléite le coiste na cé in Inis Meáin ar roinnt ócáidí chomh maith.

Beidh gá ag an bpointe ama seo innealtóirí comhairleacha a cheapadh chun na ceadúnais éagsúla a lorg, an dearadh a dhéanamh agus an próiseas tairisceana a láimhseáil.  Tá beartaithe comhlacht le saineolas muirí a fhostú chuige sin sa tréimhse atá romhainn.  

Déanfar cinneadh críochnúil faoi scóip na forbartha amach anseo i gcomhthéacs na n-acmhainí airgeadais a bheidh ar fáil do mo Roinn sna blianta amach romhainn agus na n-éileamh éagsúla ar na hacmhainí sin.