Friday, 6 September 2019

Ceisteanna (2043)

Catherine Connolly

Ceist:

2043. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le hAerfort na Mine i gCo. na Gaillimhe, cad é an staid reatha a bhaineann leis an bpróiseas ceannaigh; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [36882/19]

Amharc ar fhreagra

Freagraí scríofa (Ceist ar Culture)

Tá an próiseas maidir le ceannach Aerfort na Mine ag leanúint ar aghaidh. Is féidir liom a dheimhniú don Teachta go bhfuil luach an aerfoirt aontaithe idir na páirtithe. Fostaíodh comhlacht le saineolas san earnáil eitlíochta chun an cás gnó a ullmhú i ndáil le riachtanais an Chóid Chaiteachais Poiblí . Tá an cás gnó á mheas faoi láthair agus tá súil na céad céimeanna eile sa phróiseas a thógáil go luath.