Foilsítear freagraí scríofa de réir mar a fhaightear iad ó Ranna. Ní féidir ach ceisteanna agus freagraí a foilsíodh tar éis 27/01/2004 a amharc anseo. Tá ceisteanna parlaiminte a foilsíodh roimh 2004 le fáil laistigh de dhíospóireachtaí Dála.

Ceisteanna agus freagraí le haghaidh téarma Dála nó Seanaid

Leathanach 1 de 67

Show: 20 per page

Máirt, 11 Meith 2019

written

Local Authority Housing Data

Catherine Connolly

63. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Housing, Planning and Local Government the social housing direct build target for 2019 for Galway city and county councils; the number of social homes constructed in the local authority areas to date in 2019; the number of social housing direct builds in the local authorities in 2018; and if he will make a statement on the matter. [24007/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Housing Assistance Payment Data

Catherine Connolly

72. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Housing, Planning and Local Government the individual, annual and weekly HAP targets set by his Department for Galway city and county councils for 2019; and if he will make a statement on the matter. [24006/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Naval Service Vessels

Catherine Connolly

118. Deputy Catherine Connolly asked the Taoiseach and Minister for Defence the position regarding the mid-life refit of LÉ Róisín; and if he will make a statement on the matter. [24119/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Defence Forces Remuneration

Catherine Connolly

119. Deputy Catherine Connolly asked the Taoiseach and Minister for Defence the estimated full year cost if the security duty allowance of €23.81 per day for less than 24 hours was increased to €38.50 per day and from €47.59 per day to €72 per day for 24 hours duty; and if he will make a statement on the matter. [24120/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Diplomatic Representation

Catherine Connolly

131. Deputy Catherine Connolly asked the Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade his plans to refurbish the embassy in Australia; when such works will commence; and if he will make a statement on the matter. [24094/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Tax Credits

Catherine Connolly

174. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Finance the estimated full-year cost if the earned income tax credit for the self-employed increased to €1,500 per year; and if he will make a statement on the matter. [24118/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Oideachas Gaeltachta

Catherine Connolly

205. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Oideachais agus Scileanna cad é líon agus cad iad ainmneacha na scoileanna sna limistéir pleanála teanga Ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta ag an bpointe seo, de réir limistéar agus i bhfoirm tábla; cad é líon agus cad iad ainmneacha na scoileanna nár chuir isteach ar an scéim go fóill agus cén chúis ábhartha a thug na scoileanna sin; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [24165/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Oideachas trí Ghaeilge

Catherine Connolly

268. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Oideachais agus Scileanna cén dul chun cinn atá déanta chun féachaint ar an gcaoi is fearr le foráil a dhéanamh i bpolasaithe rollaithe scoileanna a fheidhmíonn trí Ghaeilge do leanaí arb í an Ghaeilge teanga cheannasach an teaghlaigh mar atá luaite sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2023; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [23850/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Residential Institutions Statutory Fund

Catherine Connolly

279. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Education and Skills his plans to continue the operation of the Residential Institutions Statutory Fund, Caranua, in view of the outstanding moneys due and owing from religious congregations; and if he will make a statement on the matter. [24125/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Residential Institutions Statutory Fund

Catherine Connolly

280. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Education and Skills his plans for the balance of funds in the Residential Institutions Statutory Fund upon the wind-up of the fund; and if he will make a statement on the matter. [24126/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Garda Deployment

Catherine Connolly

362. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality the number of Garda public service vehicles inspectors attached to the Galway Garda division in each of the years 2017, 2018 and to date in 2019, in tabular form; and if he will make a statement on the matter. [24092/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Garda Expenditure

Catherine Connolly

363. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality the estimated cost of purchasing ten additional horses for the Garda mounted unit; and if he will make a statement on the matter. [24093/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Coroners Service

Catherine Connolly

367. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality if his attention has been drawn to the circumstances surrounding the death and burial of a person (details supplied) who was residing at a direct provision centre in Galway city; and if he will make a statement on the matter. [24196/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Coroners Service

Catherine Connolly

368. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality if an inquest is to take place in respect of the death and burial of a person (details supplied) who was residing at a direct provision centre at Galway city; and if he will make a statement on the matter. [24197/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Coroners Service

Catherine Connolly

369. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality the protocols in place for the custody and burial arrangements of persons who die while in direct provision and who have no next of kin; and if he will make a statement on the matter. [24198/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Coroners Service

Catherine Connolly

370. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Justice and Equality the person or persons responsible for informing friends and-or colleagues of persons who die while in direct provision and who have no next of kin of attendant burial arrangements; and if he will make a statement on the matter. [24199/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Seirbhísí trí Ghaeilge

Catherine Connolly

985. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil cad iad na rialacha atá i bhfeidhm maidir le cumas Gaeilge na n-oibrithe a oibríonn sna hionaid vótála a fheidhmíonn i gceantair Ghaeltachta le linn toghchán/reifreann; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [23845/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Rental Sector Strategy

Catherine Connolly

992. Deputy Catherine Connolly asked the Minister for Housing, Planning and Local Government the status of the roll out of choice based letting for Galway city; and if he will make a statement on the matter. [24115/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Catherine Connolly

1013. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cad iad na strúchtúir eagraíochtúla atá i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí aonair na Straitéise 20 Bliain; cé hiad na daoine atá páirteach sa mhonatóireacht; cad iad na ranna rialtais a bhfuil baint acu le monatóireacht ar an Straitéis ina hiomláine; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [23846/19]

Amharc

Máirt, 11 Meith 2019

written

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Catherine Connolly

1014. D'fhiafraigh Deputy Catherine Connolly den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta cén dul chun cinn atá déanta maidir le coiste stiúrtha a bhunú a dhéanfaidh maoirseacht ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí aonair sa Phlean Gníomhaíochta 2018-2023; cé hiad na daoine a bheidh ar an gcoiste sin; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [23847/19]

Amharc