Gheobhaidh tú liosta faisnéise thíos a bhíonn á lorg go minic ag na meáin agus ag an bpobal.

Minicíocht na heisiúna: Míosúil

Tinreamh Comhaltaí

Seo taifead ar thinreamh na gComhaltaí. Foilsítear é go míosúil i riaráistí. Scoireann taifeadadh tinrimh nuair a bhaintear amach an líon laethanta riachtanach. Bíonn na taifid go léir sealadach go dtí go ndeimhníonn na Comhaltaí iad. Ní bhíonn ar an liosta ach na Comhaltaí atá ag fáil LTC.

Minicíocht na heisiúna: Míosúil

Ráitis mhíosúla maidir leis an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte a íoctar le comhaltaí

Minicíocht na heisiúna: Bliantúil

Ráitis deireadh bliana maidir leis an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte a íoctar le comhaltaí

Foilsítear é go bliantúil, agus léiríonn sé seo an méid LCP a íoctar le Comhaltaí i mbliain áirithe. Féadfaidh Comhaltaí aisíocaíochtaí den liúntas ionadaíochta poiblí nár caitheadh a dhéanamh, agus LTC a aisíoc bunaithe ar thinreamh faoin líon riachtanach laethanta nó "breisiú" de liúntas ionadaíochta poiblí a iarraidh suas go dtí an t-uasmhéid.

Minicíocht na heisiúna: Bliantúil

Faisnéis faoi Bheár agus Bialann na Dála

Déanfar athbhreithniú ar an bhfaisnéis seo gach sé mhí agus foilseofar athruithe, más ann dóibh.