Tá an struchtúr pá agus grádaithe d’fhoireann Thithe an Oireachtais leagtha amach sa tábla thíos mar aon le hachoimre ar an scála tuarastail ábhartha. Is féidir amharc ar thuarastail agus liúntais na gComhaltaí i rannán na dTeachtaí Dála agus na Seanadóirí dár suíomh gréasáin.

Gráid

Scála Tuarastail RPP

Scála Tuarastail neamh-RPP

Seachtainiúil/
Bliantúil

Cléireach na Dála €196,665 €186,831 Bliantúil
Rúnaí Cúnta €139,628- €159,725 €132,646- €151,740 Bliantúil
Stiúrthóir (Príomhoifigeach (ardghrád))  €93,785 - €115,051 €89,219- €109,430 Bliantúil
Príomhoifigeach (gnáthghrád) €87,325- €107,399 €83,090- €102,159 Bliantúil
Príomhoifigeach Cúnta  €67,659 - €83,740 €65,356- €79,681 Bliantúil 
Abhcóide Comhairleach – Grád III €67,698- €94,441 €64,479- €89,840 Bliantúil
Oifigeach Riaracháin – Scála Níos Airde €45,502- €63,547 €43,318- €60,462 Bliantúil
Oifigeach Riaracháin – Gnáthscála €32,405- €61,545 €30,870- €58,556  Bliantúil
Cléireach Sinsearach €48,868- €61,545 €46,517- €58,556  Bliantúil
Cléireach Sóisearach €30,127- €49,960 €31,464- €49,960 Bliantúil
Oifigeach Cléireachais  €459.65 - €762.68 €473.46 - €726.35 Seachtainiúil
Príomhuiséir/Leas-Phríomhuiséir €690.13 - €779.35 €657.35 - €742.11 Seachtainiúil (meán 2 scála tuarastail)
Ceannaire Foirne – Grád na nUiséirí  €33,028 - €50,834 €31,464- €48,385 Bliantúil
Rannóg an Mhaoirseora: Uiséir – Grád III,
Oifigeach Seirbhísí, Póirtéir,
Freastalaí Seirbhíse, Glantóir 
€441.08 - €601.27 €436.56 - €577.32 Seachtainiúil (meán 5 scála tuarastail)
Eagarthóir Cúnta €50,462- €75,400 €48,029- €71,755  Bliantúil
Leas-Eagarthóir €71,155- €88,158  €67,723 - €83,881  Bliantúil
Aistritheoir – Grád I €71,155- €88,158  €67,723 - €83,881  Bliantúil
Aistritheoir – Grád II €62,034- €75,399 €59,021- €71,755 Bliantúil
Aistritheoir – Grád III €31,530- €66,118 €33,261- €62,904  Bliantúil
Tuairisceoir Parlaiminte €36,722- €65,332 €38,743- €62,155  Bliantúil
Leabharlannaí Cúnta  €31,529 - €66,118 €33,261- €62,904  Bliantúil
Taighdeoirí Sinsearacha €62,034- €75,339 €59,021- €71,755  Bliantúil
Taighdeoirí €31,529- €66,118 €33,261- €62,904  Bliantúil

 Is féidir na scálaí pá go léir i leith na ngrád atá liostáilte thuas a fháil anseo. Tá dhá scála pá ann le haghaidh gach gráid: 

  1. Scála pá RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar duine nua sa státseirbhís an duine nó inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí é nó í a ceapadh an 6 Aibreán 1995 nó dá éis agus a gceanglaítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc.
  2. Scála pá neamh-RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 an duine agus nach gceanglaítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a íoc. 

Nuashonraithe go deireanach: 1 Meán Fómhair 2019