Tá an struchtúr pá agus grádaithe d’fhoireann Thithe an Oireachtais leagtha amach sa tábla thíos mar aon le hachoimre ar an scála tuarastail ábhartha. Is féidir amharc ar thuarastail agus liúntais na gComhaltaí i rannán na dTeachtaí Dála agus na Seanadóirí dár suíomh gréasáin.

Gráid

Scála Tuarastail RPP

Scála Tuarastail neamh-RPP

Seachtainiúil/
Bliantúil

Cléireach na Dála €188,750 €179,384 Bliantúil
Rúnaí Cúnta €134,307-€153,528 €127,623-€145,899 Bliantúil
Stiúrthóir (Príomhoifigeach (ardghrád))  €92,172-€113,072 €87,685-€107,548 Bliantúil
Príomhoifigeach (gnáthghrád) €85,823-€105,552 €81,661-€100,402 Bliantúil
Príomhoifigeach Cúnta  €66,495-€82,300 €64,232-€78,311 Bliantúil 
Abhcóide Comhairleach – Grád III €66,534-€92,817 €63,370- €88,295 Bliantúil
Oifigeach Riaracháin – Scála Níos Airde €44,719-€62,454  €42,573-€59,422 Bliantúil
Oifigeach Riaracháin – Gnáthscála €31,848-€60,486 €30,339-€57,549  Bliantúil
Cléireach Sinsearach €48,028-€60,486 €45,717-€57,549  Bliantúil
Cléireach Sóisearach €29,609-€49,960 €30,923-€47,553 Bliantúil
Oifigeach Cléireachais  €451.74-€749.56 €465.32-€713.86 Seachtainiúil
Príomhuiséir/Leas-Phríomhuiséir €678.26-€765.95 €646.04-€729.35 Seachtainiúil (meán 2 scála tuarastail)
Ceannaire Foirne – Grád na nUiséirí  €32,460-€49,960 €30,923-€47,553 Bliantúil
Rannóg an Mhaoirseora: Uiséir – Grád III,
Oifigeach Seirbhísí, Póirtéir,
Freastalaí Seirbhíse, Glantóir 
€433.50-€590.92 €429.05-€567.39 Seachtainiúil (meán 5 scála tuarastail)
Eagarthóir Cúnta €49,594-€74,103 €47,203-€70,521  Bliantúil
Leas-Eagarthóir €69,931-€86,642  €66,558-€82,438  Bliantúil
Aistritheoir – Grád I €69,931-€86,642  €66,558-€82,438  Bliantúil
Aistritheoir – Grád II €60,967-€74,102 €58,006-€70,521 Bliantúil
Aistritheoir – Grád III €30,988-€64,981 €32,689-€61,822  Bliantúil
Tuairisceoir Parlaiminte €36,090-€64,208 €38,077-€61,086  Bliantúil
Leabharlannaí Cúnta  €30,987-€64,981 €32,689-€61,822  Bliantúil
Taighdeoirí Sinsearacha €60,967-€74,102 €58,006-€70,521  Bliantúil
Taighdeoirí €30,987-€64,981 €29,522- €61,822  Bliantúil

 Is féidir na scálaí pá go léir i leith na ngrád atá liostáilte thuas a fháil anseo. Tá dhá scála pá ann le haghaidh gach gráid: 

  1. Scála pá RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar duine nua sa státseirbhís an duine nó inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí é nó í a ceapadh an 6 Aibreán 1995 nó dá éis agus a gceanglaítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc.
  2. Scála pá neamh-RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 an duine agus nach gceanglaítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a íoc. 

Nuashonraithe go deireanach: 10 Eanáir 2019