Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An Coiste Iniúchta

Is é ról an choiste iniúchóireachta athbhreithniú a dhéanamh ar obair an aonaid iniúchóireachta inmheánaí, is é sin, tuarascálacha ar iniúchtaí atá curtha i gcrích, pleananna maidir le hiniúchtaí agus cláir atá curtha faoi bhráid an Ard-Rúnaí, agus breithniú a dhéanamh ar nithe eile a thagann faoi réim a théarmaí tagartha, ar téarmaí tagartha iad a chinntear le Reacht (alt 14A de na hAchtanna um Choimisiún Thithe an Oireachtais, 2003 go 2015).

Foilseacháin le déanaí

Céad, 15 Noll

Audit Committee agenda

Audit Committee agenda ()

Céad, 17 Samh

Audit Committee agenda

Audit Committee agenda ()

Céad, 17 Samh

Audit Committee minutes

Audit Committee minutes ()

Comhaltas

Cheap Coimisiún Thithe an Oireachtais comhaltaí ag an gcruinniú a bhí aige an 29 Iúil 2020 de réir alt 14A den Acht um Choimisiún Thithe an Oireachtais 2003, arna leasú.

Tuilleadh eolais

Feidhmeanna an Choiste Iniúchóireachta
Téarmaí tagartha an Choiste Iniúchóireachta

Sonraí teagmhála

Declan Bale | Príomhoifigeach Cúnta
Rúnaíocht an Choiste Iniúchóireachta
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
(01) 618 4885
declan.bale@oireachtas.ie

Barr
Roinn