Tá sé mar aidhm againn cultúr éagsúlachta, comhionannais agus cuimsithe a chur chun cinn agus é a dhaingniú i ngach réimse dár gcuid oibre.

Téann sé chun tairbhe dúinn ar fad glacadh le hidirmhalartú leictreonach sonraí (EDI) trí dheiseanna le haghaidh cruthaitheachta agus nuálaíochta a chur ar fáil dúinn agus trí muid a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar bhealaí nua le rudaí a dhéanamh. Ciallaíonn an méid sin go mbíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais ag teacht níos mó le sochaí na hÉireann ar an iomlán.

Clár OWL

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Foghlama Oibre an Oireachtais (OWL).

Straitéis do Theanga Chomharthaíochta na hÉireann

Straitéis do Theanga Chomharthaíochta na hÉireann

Leagann ár straitéis TCÉ amach moltaí an Ghrúpa Oibre ar Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) maidir le conas is féidir linn cloí lenár n-oibleagáidí faoin Acht um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann, 2017.

Físeán

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Féach físeán sínithe tuarascála ar mholtaí an Ghrúpa Oibre ar Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ).

Is féidir leat féachaint ar níos mó físeán sínithe ar imeachtaí an Oireachtais agus ar chláir faisnéise ar Theilifís an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Taithí oibre Idirbhliana

Taithí Idirbhliana

Taithí oibre Idirbhliana

Cuirimid clár taithí oibre idirbhliana a mbíonn an-éileamh air ar bun. Mar gheall ar shrianta Covid-19 ní féidir linn cuireadh a thabhairt do scoláirí go Teach Laighean faoi láthair ach tá clár fíorúil Idirbhliana á chur le chéile againn do 2021.

Daoine tábhachtacha inár gcuid oibre ar son comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe

Oifigeach comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe (CÉC)
Oifigeach Rochtana
Oifigeach idirchaidrimh do dhaoine faoi mhíchumas (OIDM)
Ateangairí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)
Oifigeach idirchaidrimh rochtana Theilifís an Oireachtais

Téigh i dteagmháil linn

Aonad Acmhainní Daonna

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath

D02 XR20

Oifigeach Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe

Roisin Deery

Roisin.Deery@oireachtas.ie

(01) 618 3034

Oifigeach Rochtana

 

Michael O’Brien

michael.obrien@oireachtas.ie

(01) 618 4556