Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Comhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú

TCÉ

Féach isteach

Tá sé mar aidhm againn cultúr éagsúlachta, comhionannais agus cuimsithe a chur chun cinn agus é a dhaingniú i ngach réimse dár gcuid oibre.

Téann sé chun tairbhe dúinn ar fad glacadh le hidirmhalartú leictreonach sonraí (EDI) trí dheiseanna le haghaidh cruthaitheachta agus nuálaíochta a chur ar fáil dúinn agus trí muid a spreagadh le bheith ag smaoineamh ar bhealaí nua le rudaí a dhéanamh. Ciallaíonn an méid sin go mbíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais ag teacht níos mó le sochaí na hÉireann ar an iomlán.

Clár OWL

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Foghlama Oibre an Oireachtais (OWL).

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)

Tá sé mar aidhm againn rochtain le Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) ar Thithe an Oireachtais a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Taithí oibre Idirbhliana

Taithí Idirbhliana

Taithí oibre Idirbhliana

Cuirimid clár taithí oibre idirbhliana a mbíonn an-éileamh air ar bun. Mar gheall ar shrianta Covid-19, chuireamar clár fíorúil Idirbhliana ar fáil in earrach 2021.

Daoine tábhachtacha inár gcuid oibre ar son comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe

Oifigeach comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe (CÉC)
Oifigeach Rochtana
Oifigeach idirchaidrimh do dhaoine faoi mhíchumas (OIDM)
Ateangairí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)
Oifigeach idirchaidrimh rochtana Theilifís an Oireachtais

Téigh i dteagmháil linn

Aonad Acmhainní Daonna

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath

D02 XR20

Oifigeach Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe

Roisin Deery

Roisin.Deery@oireachtas.ie

(01) 618 3034

Oifigeach Rochtana

 

Michael O’Brien

michael.obrien@oireachtas.ie

(01) 618 4556

Barr
Roinn