Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An Dr Nicholas Vafeas, Taighdeoir Cónaithe

Chaith an Dr Nicholas Vafeas trí mhí mar thaighdeoir cónaitheach linne faoi Chlár Comhaltachta SFI na Seirbhíse Poiblí. Le linn a chuid ama linn, rinne an Dr Vafeas iniúchadh ar fhéidearthachtaí a bhaineann le fuinneamh geoiteirmeach in Éirinn agus ar na beartais a bhaineann lena fhorbairt.

An Dr Nicholas Vafeas in aice le híomhá a léiríonn fuinneamh geoiteirmeach

Spotlight

Léigh páipéar taighde an Dr Vafeas a foilsíodh ag deireadh a thréimhse cónaithí. Scrúdaíonn an páipéar cuid de na príomhfhórsaí a spreagann fuinneamh geoiteirmeach san Eoraip agus na constaicí ar a fhorbairt in Éirinn.

Is rogha inmharthana é fuinneamh geoiteirmeach i gcomparáid le leictreachas agus téamh ó bhreosla iontaise, agus tá rath cruthaithe aige san Eoraip. Is foinse inbhuanaithe fuinnimh in-athnuaite é, agus d’fhéadfadh sé cur le spriocanna ceangailteacha astaíochtaí na hÉireann do 2030 agus 2050 a bhaint amach.

Is taighdeoir agus domhaneolaí é an Dr Nicholas Vafeas i Lárionad na hÉireann um Thaighde sna Geo-eolaíochtaí Feidhmeacha (iCRAG), an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, áit a mbíonn sé ag speisialú i bhfosuithe táirmhiotail agus in acmhainní inbhuanaithe.

Foinse ghlan, inbhuanaithe teasa agus leictreachais in-athnuaite atá i bhfuinneamh geoiteirmeach a úsáidtear ar fud na hEorpa ach as a bhféadfaí tearcúsáid a bhaint in Éirinn. Déanann páipéar taighde an Dr Vafeas iniúchadh ar na buntáistí a bhaineann le fuinneamh geoiteirmeach a ghlacadh agus cuireann sé béim ar na baic reachtaíochta a d’fhéadfadh a bheith ann ó thaobh a fhorbartha in Éirinn.

Barr
Roinn