Féadfaidh gníomhaireachtaí agus Ranna Rialtais doiciméid a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais trínár bhfeidhmchlár ar líne, Doiciméid Leagtha, nó i bhformáid pháipéir.

Leag doiciméad roimh Thithe an Oireachtais

Más maith leat ár bhfeidhmchlár ar líne maidir le Doiciméid Leagtha a úsáid, ní mór duit clárú trí Thairseach an Oireachtais i dtosach, agus ní mór é sin a dhéanamh fiú má bhí tú cláraithe leis an seanchóras a cuireadh as feidhm i 2020.

Féach

Feidhmchlár maidir le Doiciméid Leagtha

Leis an bhfeidhmchlár maidir le Doiciméid Leagtha, tá sé éasca doiciméid a leagan os comhair na Parlaiminte agus súil a choinneáil ar a ndul chun cinn trí Thithe an Oireachtais.

Féach ar ár bhfíseán gearr chun príomhghnéithe agus príomhbhuntáistí an fheidhmchláir maidir le Doiciméid Leagtha a fheiceáil.

Amharc ar an bhfíseán

Má theastaíonn cúnamh uait chun doiciméad a leagan, déan teagmháil linn ag docslaid@oireachtas.ie nó cuir glaoch ar lárdheasc fiosrúcháin na Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde ar (01) 618 4701.

Uaireanta oscailte na Seirbhíse Leabharlainne agus Taighde

Laethanta suí              9.15 a.m. go dtí go dtéann an Dáil ar athló
Laethanta nach mbíonn suí ann    9.15 a.m. go 6 p.m.

Leag doiciméad i bhfoirm páipéir

Spreagaimid daoine le húsáid a bhaint as ár bhfeidhmchlár ar líne le haghaidh Doiciméad Leagtha, ach féadfaidh tú doiciméad a leagan i bhfoirm páipéir chomh maith. Chun sin a dhéanamh, comhlánaigh an bhileog chumhdaigh do Dhoiciméad Leagtha go cúramach agus cuir faoi bhráid Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais í in éineacht le sé chóip den doiciméad.

Doiciméid Leagtha – Sonraí Oscailte | 1922-2019

Amharcléiriú sonraí

Doiciméid Leagtha – Sonraí Oscailte | 1922-2019

D’fhoilsigh Leabharlann an Oireachtais tacar oscailte meiteashonraí ar gach doiciméad a leagadh roimh na Tithe ó 1922 i leith. Rinne an tOllamh Derek Greene, taighdeoir maoinithe ag Ionad Anailísíochta Sonraí Insight an SFI, anailís ar an tacar sonraí. Cuirtear buaicphointí na hanailíse sin i láthair sa láithreoireacht bheo seo ar Flourish.

Sonraí teagmhála

An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Foireann na nDoiciméad Leagtha

docslaid@oireachtas.ie

An Lárdheasc Fiosruithe

(01) 618 4701