Cuireann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde treoracha eolais taighde neamhchlaonta ar fáil do Chomhaltaí den Oireachtas.

Cuireann ár bhfoirne taighde an méid seo a leanas i dtoll a chéile go rialta:

  • Achoimre ar Bhillí – páipéir eolais faoi reachtaíocht an Rialtais atá beartaithe roimh an dara céim (ó Iúil 2018)
  • Nótaí ón tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde – nótaí gairide tráthúla a chlúdaíonn raon leathan topaicí, fíricí, staitisticí agus ceisteanna coitianta
  • Spotlight – treoracha eolais taighde ina ndéantar scrúdú níos mine ar thopaic nó ar cheist beartais aonair
  • Táscairí Eacnamaíocha – grafaic faisnéise a fhoilsítear gach mí ina gcuirtear príomhtháscairí i láthair ar gheilleagar na hÉireann

Cuirimid eolais taighde eile le chéile freisin trí chomhaltachtaí Oireachtais agus sásraí eile soláthair.

Ar an leathanach seo, is féidir leat na foilseacháin taighde is déanaí uainn a bhrabhsáil nó cuardach de réir téama a dhéanamh orthu.

Made with Flourish
An coróinvíreas, Covid-19

Nua

An coróinvíreas, Covid-19

Déantar scrúdú sa Nóta SLaT seo ar an deacracht a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí conartha mar gheall ar Covid-19 agus le dliteanas conarthach. Déantar scrúdú freisin ar na leasuithe reachtaíochta a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le dírathú conarthaí agus force majeure.

European Green Deal

European Green Deal

The Oireachtas Library & Research Service in collaboration with the MaREI Centre for Energy, Climate and Marine and the Environmental Research Institute at University College Cork, has published an overview of the European Green Deal and its implications for Ireland.

Próifílí dáilcheantair

Nua

Próifílí dáilcheantair

Tá próifílí aonair foilsithe againn faoin 39 dáilcheantar. Tá cur síos ar an dáilcheantar i ngach próifíl lena n-áirítear léarscáileanna téamúla.

Grafaicí faisnéise

Grafaicí faisnéise

Grafaicí faisnéise

Déanaimid grafaicí faisnéise ina dtaispeántar achoimrí fónta ar ár gcuid taighde, lena n-áirítear ár dTáscairí Eacnamaíocha, ar sraith grafaicí faisnéise míosúla iad a chuireann príomhtháscairí i láthair ar gheilleagar na hÉireann.

Foilseacháin taighde SLaT le déanaí

Aoine, 22 Beal 2020

L&RS Infographic: COVID-19 in Ireland at reopening (phase 1) - a statistical snapshot
This infographic visualises the situation with COVID-19 in the State at the commencement of Phase 1 of the Government's Roadmap for reopening society and business [Keywords: Health, People and communities]

Déar, 14 Beal 2020

L&RS Note: The European Green Deal and its implications for Ireland
This L&RS Note examines the European Green Deal and its implications for Ireland. [Keywords: Business and industry, Economy and finance, Environment]

Déar, 7 Beal 2020

L&RS Infographic: Europe Day 2020 - The EU and the citizen: A timeline of key EU legislation and initiatives
This infographic provides an outline of the key EU legislation and initiatives that have impacted citizens during its 63-year history. [Keywords: International and EU affairs, Parliament and Government]

Foilseacháin taighde SLaT de réir téama

Seimineár

Frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach

Féach ar an seimineár ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach leis an Ollamh Fergus Shanahan, cathaoirleach na Rannóige Leighis ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh, agus leis an Ollamh Mary Horgan, Uachtarán Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Rinne SlaT comhóstáil ar an seimineár le Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI).

Amharc ar an bhfíseán

Seimineár

Teicneolaíocht Chandamach

Féach ar an seimineár ar theicneolaíocht chandamach Míníonn an spreagchainteoir an tOllamh Séamus Davis (UCC agus Oxford) an eolaíocht agus tugann sé léargas ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith aici do shochaí na hÉireann amach anseo. Rinne SLaT óstáil ar an seimineár i gcomhar le Fondúireacht Eolaíochta Éireann.

Amharc ar an bhfíseán