Taispeántar acmhainní amharcléirithe sonraí idirghníomhacha agus statacha a d’fhoilsigh taighdeoirí i Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais (SLaT) agus san Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) ar an leathanach seo.

Nuashonrú eacnamaíoch (lena n-áirítear an tionchar a bhí ag Covid-19)

An Tobhach Láithreán Folamh (agus an comhthéacs margaidh níos leithne)

Táscairí tráchta agus iompair

Covid-19 in Éirinn

Forbhreathnú ar spreagadh post mhí Iúil

Féach ar leagan lánscáileáin ar Flourish

Próifílí eacnamaíocha agus fioscacha de réigiúin agus contaetha na hÉireann

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish

Sonraí fioscacha in Éirinn

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish

Grafaicí faisnéise

Foilsíonn SLaT agus OBP grafaicí faisnéise freisin ina dtaispeántar achoimrí áisiúla ar a gcuid taighde.

Cláir eolais dáilcheantair

Tugann na cláir eolais dáilcheantair amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach dáilcheantar. Is bealach iontach iad chun eolas a fháil faoi do dháilcheantar.

Vote 13: Office of Public Works (Revised Estimate)

See a full-screen version on Flourish

Vóta 20: An Garda Síochána (Meastachán Athbhreithnithe)

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish

Vote 26: Education and Skills (Revised Estimate)

See a full-screen version on Flourish

Vóta 32: Gnó, Fiontair agus Nuálaíocht (Meastachán Athbhreithnithe)

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish

Vóta 37: Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach (Meastachán Athbhreithnithe)

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish

Vóta 38: Sláinte (Meastachán Athbhreithnithe)

Féach leagan lánscáileáin ar Flourish