Taispeántar acmhainní amharcléirithe sonraí idirghníomhacha agus statacha a d’fhoilsigh taighdeoirí i Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais (SLaT) agus san Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) ar an leathanach seo.

Nuair a chilceálann tú ar nasc le féachaint ar cheann amháin dár gcuir i láthair maidir le hamharcléiriú sonraí is amhlaidh a atreorófar tú chuig suíomh gréasáin Flourish. Ní chlúdaítear an suíomh gréasáin sin lenár mbeartas Fianán.

Monatóir Fioscach – Ioncam ó cháin go Feabhra 2021

OBP

Monatóir Fioscach – Ioncam ó cháin go Feabhra 2021

Monatóir Fioscach – Ioncam ó cháin go Feabhra 2021

OBP

Monatóir Fioscach – Ioncam ó cháin go Feabhra 2021

Grafaicí faisnéise

Foilsíonn SLaT agus OBP grafaicí faisnéise freisin ina dtaispeántar achoimrí áisiúla ar a gcuid taighde. Áirítear leo sin sraith Táscairí Eacnamaíocha míosúla agus Táscairí Comhshaoil ráithiúla.

Doiciméid Leagtha – Sonraí Oscailte | 1922-2019

SLaT

Doiciméid Leagtha – Sonraí Oscailte | 1922-2019

D’fhoilsigh Leabharlann an Oireachtais tacar oscailte meiteashonraí ar gach doiciméad a leagadh roimh na Tithe ó 1922 i leith. Rinne an tOllamh Derek Greene, taighdeoir maoinithe ag Ionad Anailísíochta Sonraí Insight an SFI, anailís ar an tacar sonraí. Cuirtear buaicphointí na hanailíse sin i láthair sa láithreoireacht bheo seo ar Flourish.

Cláir eolais dáilcheantair

SLaT

Cláir eolais dáilcheantair

Tugann na cláir eolais dáilcheantair amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach dáilcheantar. Is bealach iontach iad chun eolas a fháil faoi do dháilcheantar.

Anailís ar Chaiteachas a Vótáladh

An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Teachta Dála Michael McGrath | Julien Behal Photography

Anailís ar Chaiteachas a Vótáladh

Féach ár n-anailís ar chaiteachas a Vótáladh in 2020. Foilsítear Imleabhar na Meastachán Leasaithe don tSeirbhís Phoiblí i lár mhí na Nollag gach bliain. Is ann a thugtar mionsonraí faoi na leithdháiltí a fógraíodh sa Bhuiséad.