Ar mhaith leat roinnt Gaeilge a chur i d’óráidí i dTithe an Oireachtais? Féach na nathanna seo a leanas a úsáidtear go minic sa Dáil, sa Seanad agus sna Coistí.

Cuirim fáilte roimh an Aire.
I welcome the Minister.
Táim ag roinnt mo chuid ama leis an Teachta ___.
I am sharing my time with Deputy ___.
Aontaím leis an méid a dúirt an Teachta.
I agree with what the Deputy said.
Ní aontaím leis an Teachta.
I do not agree with the Deputy.
Tacaím leis an mBille.
I support the Bill.
Molaim an Bille don Teach.
I commend the Bill to the House.
Gabhaim buíochas leis na finnéithe as ucht teacht anseo.
I thank the witnesses for coming here.
Gabhaim buíochas leis an Aire Stáit as ucht an cheist seo a fhreagairt.
I thank the Minister of State for answering this question.
Tá áthas orm deis a bheith agam labhairt ar an ábhar tábhachtach seo.
I am happy to have the opportunity to speak on this important matter.
Tá áthas orm deis a bheith agam labhairt ar an mBille/mholadh/rún seo.
I am happy to have the opportunity to speak on this Bill/question/motion.
Gabhaim buíochas leis an Cheann Comhairle as ucht an deis seo a thabhairt dom an cheist seo a ardú.
I thank the Ceann Comhairle for giving me the opportunity to raise this matter.
Gabhaim buíochas leis an Seanadóir as ucht na nithe tábhachtacha sin a ardú.
I thank the Senator for raising these important matters.

Rannóg an Aistriúcháin

I measc a seirbhísí eile, soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin seirbhís aistriúcháin do Theachtaí Dála agus Seanadóirí. Cuireann Rannóg an Aistriúcháin gluaiseanna d’fhocail Ghaeilge ar fáil freisin do Bhillí a fhoilsíonn an tOireachtas.

Téigh i dteagmháil le Rannóg an Aistriúcháin

Rannóg an Aistriúcháin
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

(01) 618 3922

rannog@oireachtas.ie