Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí agus do dhaoine ar spéis leo é a bhí os comhair Coiste Oireachtais sa 31ú Dáil agus sa 24ú Seanad agus sa 32ú Dáil agus 25ú Seanad go dtí seo – idir Márta 2011 agus Iúil 2019 – aighneachtaí scríofa a dhéanamh chuig an ngrúpa oibre maidir le pribhléid pharlaiminteach agus cearta saoránach. Is é an dáta deiridh chun aighneachtaí a fháil 5.00 pm Dé Luain, 9 Meán Fómhair 2019.

Is é an Coiste Dála um Nós Imeachta agus an Coiste Seanaid um Nós Imeachta agus Pribhléidí a bhunaigh an grúpa oibre agus tá oifigigh pharlaiminteacha ar an gcoiste. Tá sé i mbun machnaimh ar réitigh agus ar fhreagairtí ar na breithiúnais agus tabharfaidh sé tuairisc ar ais do na Coistí go luath maidir le:

  • Nósanna imeachta na dTithe agus na gCoistí
  • Sásraí formhaoirseachta
  • Cearta saoránach agus leigheasanna agus smachtbhannaí
  • Ról Sheirbhís Thithe an Oireachtais

Déan aighneacht

Táimid ag lorg tuairimí ar na ceithre réimse seo a leanas ar tharraing an Chúirt Uachtarach aird orthu:

  • an gá do Choistí Oireachtais téarmaí tagartha follasacha a bheith acu agus fanacht laistigh díobh
  • an gá atá le soiléireacht maidir le cuirí a eisítear ó Choistí d’fhinnéithe, agus go gcloífeadh an Coiste leis na téarmaí i gcuirí den sórt sin
  • seoladh éisteachtaí ag an gCoiste trí chéile, agus an mhaoirseacht a dhéanann an Cathaoirleach ar a leithéid d’éisteachtaí
  • an gá atá le leigheasanna a bheith ar fáil do dhaoine a bhféadfadh sárú a dhéanann Coiste ar a gcuid ceart cur isteach orthu

Cén fáth ar bunaíodh an grúpa oibre?

Bunaíodh an grúpa oibre chun athbhreithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta Thithe an Oireachtais, go háirithe a mBuanorduithe (rialacha nós imeachta), agus chun a chinntiú go ndéantar cearta saoránach a urramú sa phróiseas parlaiminteach ar fad. Tagann an t-athbhreithniú i ndiaidh bhreithiúnais na Cúirte Uachtaraí in Kerins v Dháil Éireann & daoine eile an 27 Feabhra 2019 agus an 29 Bealtaine 2019 agus bhreithiúnas O’Brien an 5 Márta 2019.

Téarmaí tagartha

Téarmaí tagartha

Téarmaí tagartha

Léigh téarmaí tagartha an ghrúpa oibre.

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

Faigh amach conas a bhaileoidh agus a úsáidfidh an grúpa oibre do chuid faisnéise.

Sonraí teagmhála

Rúnaí an ghrúpa oibre
Elaine Muldoon
Oifig na nImeachtaí
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
D02 XR20
workinggroupppcr@oireachtas.ie

Preasoifigeach
Alan Neary
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
(01) 618 4743
pressoffice@oireachtas.ie