Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

Is féidir a rá gurb é Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa, atá lonnaithe in Strasbourg, an tionól parlaiminteach idirnáisiúnta is sine ina bhfuil comhdhéanamh iolraíoch de chomhaltaí parlaiminte a thoghtar go daonlathach. 

Bhí deich mballstát i gComhairle na hEorpa a chéaduair agus bhí Éire ina measc. Tionóladh a chéad seisiún ar an 10 Lúnasa 1949. Tá an Tionól ar cheann den dá fhoras reachtúla atá i gceist le Comhairle na hEorpa. Tá Coiste Airí ann freisin (Airí Gnóthaí Eachtracha). Is iondúil go dtionóltar cruinnithe ar leibhéal na dteachtaí nó na nAmbasadóirí. Tá 46 ballstát i gceist anois. Is é aidhm reachtúil Chomhairle na hEorpa aontacht níos mó a bhaint amach i measc a comhaltaí trí dhíospóireachtaí, comhaontuithe agus comhghníomhaíocht. 

Físeán

Clár Faisnéise

Féach ar an gclár faisnéise seo chun radharc faoi choim a fháil ar an obair a dhéanann Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa agus ar ról thoscaireacht na hÉireann.

Amharc ar an bhfíseán

Toscaireacht na hÉireann

Tá ceathrar lánchomhaltaí agus ceathrar comhaltaí ionaid i dtoscaireacht pharlaiminteach na hÉireann chuig an Tionól.

Comhaltaí iomlána

An Seanadóir Fiona O’Loughlin – an ceann toscaireachta

An Teachta Dara Calleary

An Seanadóir Paul Gavan

An Seanadóir Joe O'Reilly

Comhaltaí ionaid

An Teachta Emer Higgins

An Seanadóir Róisín Garvey

An Seanadóir Lynn Boylan

An Teachta Thomas Pringle

Maidir leis na toscairí

Cad a dhéanann toscairí na hÉireann?
Cén chaoi a roghnaítear na toscairí?
Cothromaíocht inscne
Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa / Íomhá: Comhairle na hEorpa

Tuilleadh eolais

Féach ar shuíomh gréasáin Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa chun tuilleadh eolais a fháil.

Sonraí teagmhála

Rúnaí thoscaireacht an Oireachtais
Eileen Lawlor
+353 (0)1 618 3778
interparliamentary@oir.ie

An tAonad Idirpharlaiminteach
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Barr
Roinn