Is féidir a rá gurb é Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa, atá lonnaithe in Strasbourg, an tionól parlaiminteach idirnáisiúnta is sine ina bhfuil comhdhéanamh iolraíoch de chomhaltaí parlaiminte a thoghtar go daonlathach. 

Bhí deich mballstát i gComhairle na hEorpa a chéaduair agus bhí Éire ina measc. Tionóladh a chéad seisiún ar an 10 Lúnasa 1949.  Tá an Tionól ar cheann amháin den dhá fhoras reachtúla atá i gceist le Comhairle na hEorpa. Tá Coiste Airí ann freisin (Airí Gnóthaí Eachtracha). Is iondúil go dtionóltar cruinnithe ar leibhéal na dteachtaí nó na nAmbasadóirí.  Tá 46 ballstát i gceist anois.  Is é aidhm reachtúil Chomhairle na hEorpa aontacht níos mó a bhaint amach i measc a comhaltaí trí dhíospóireachtaí, comhaontuithe agus comhghníomhaíocht. 

Cruinnithe ar na bacáin

Nuashonraithe go deireanach - 23 MFómh 2020, 10.24

  • Next part of the 2020 session, Strasbourg, 12 – 16 October - TO BE CONFIRMED

Físeán

Clár Faisnéise

Féach ar an gclár faisnéise seo chun radharc faoi choim a fháil ar an obair a dhéanann Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa agus ar ról thoscaireacht na hÉireann.

Amharc ar an bhfíseán

Toscaireacht na hÉireann

Tá ceathrar lánchomhaltaí agus ceathrar comhaltaí ionaid i dtoscaireacht pharlaiminteach na hÉireann chuig an Tionól.

Lánchomhaltaí
An Seanadóir Joe O'Reilly * (ceannaire)

An Seanadóir Maura Hopkins

An Teachta Barry Cowen

An Seanadóir Paul Gavan

Comhaltaí ionaid

An Teachta Alan Kelly

An Teachta Thomas Pringle

An Teachta Marcella Corcoran Kennedy

An Teachta Robert Troy

 

* Toghadh an Seanadóir Joe O'Reilly mar dhuine de Leas-Uachtaráin Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa ag an seisiún iomlánach a bhí ar siúl idir an 22 agus an 26 Eanáir 2018 agus atoghadh é do 2019

Maidir leis na toscairí

Cad a dhéanann toscairí na hÉireann?
Cén chaoi a roghnaítear na toscairí?
Cothromaíocht inscne
Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa

Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa / Íomhá: Comhairle na hEorpa

Tuilleadh eolais

Féach ar shuíomh gréasáin Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa chun tuilleadh eolais a fháil.

Sonraí teagmhála

Rúnaí thoscaireacht an Oireachtais
Eileen Lawlor
An tAonad Idirpharlaiminteach
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0)1 618 3778
interparliamentary@oir.ie