Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Tionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip

Cuireann Tionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip fóram ar fáil le haghaidh idirphlé parlaiminteach idir 323 parlaiminteoir ó 57 ballstát na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip. Is í an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip an eagraíocht slándála réigiúnach is mó ar domhan, lena n-áirítear ionadaíocht ó Mheiriceá Thuaidh, ón Eoraip agus ón Áise.

Comhairle Aireachta na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, 2017

Comhairle Aireachta na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, Vín, Nollaig 2017 / Íomhá: Tionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip

Seisiúin Thionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip

Tagann comhaltaí an Tionóil le chéile trí huaire in aghaidh na bliana chun plé a dhéanamh ar raon leathan saincheisteanna a bhaineann leis an bpríomhsprioc atá acu: slándáil dhaonna do gach duine i réigiún na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.

Tagann an Tionól le chéile faoi choinne sheisiún bliantúil an gheimhridh i Vín i mí Feabhra gach bliain. Is éard atá i gcruinniú an gheimhridh cruinnithe den bhuanchoiste agus de na trí choiste ghinearálta de chuid an Tionóil.

Is é an seisiún bliantúil an t-imeacht is mó i bhféilire an Tionóil. Reáchtáiltear é i mí Iúil i bparlaimint stáit, ar stát é atá rannpháirteach san Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip. Ag an seisiún bliantúil, buaileann an Tionól le chéile sa bhuanchoiste, i dtrí choiste ghinearálta agus i seisiún iomlánach chun moltaí faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip a phlé agus a cheadú agus chun oifigigh nua a thoghadh.

Tionóltar cruinniú bliantúil an fhómhair i stát rannpháirteach de chuid na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip freisin, i mí Dheireadh Fómhair go hiondúil. Is éard atá ann comhdháil pharlaiminteach, cruinniú d'fhóram Thionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip do thíortha na Meánmhara agus cruinniú den bhuanchoiste.

Ina theannta sin, glacann comhaltaí páirt i misin bhreathnóireachta toghcháin ar iarratas ón Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.

Toscaireacht na hÉireann

Comhalta

          Coiste Thionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip

 An Teachta Michael Creed
 An Ceann Toscaireachta

             Le deimhniú                                                           

 

 An Seanadóir Shane Cassells

 

 An Seanadóir Pauline O’Reilly

 

 An Teachta Martin Kenny

 

 An Seanadóir Rebecca Moynihan

 

 An Seanadóir Alice-Mary Higgins

 

 

Comhalta malartach

 

 An Seanadóir Gerard Craughwell

 

Tuilleadh eolais

Féach ar shuíomh gréasáin Thionól Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip chun tuilleadh eolais a fháil.

Sonraí teagmhála

Rúnaí do thoscaireacht an Oireachtais

Bernadette Mathews

+353 (01) 618 3442

interparliamentary@oir.ie

An tAonad Idirpharlaiminteach

Seirbhís Thithe an Oireachtais

Teach Laighean

Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

D02 XR20

Barr
Roinn