Bhí an Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí ar siúl an 9 agus an 10 Meán Fómhair 2018 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Éire.

Tháinig parlaiminteoirí as gach cearn den domhan le chéile ag an gcomhdháil chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhíonn le plé ag mná agus ar conas is féidir le parlaiminteoirí dul i ngleic leo. Bhí parlaiminteoirí i láthair as breis is dhá scór tír, lena n-áirítear an Airgintín, an Mhaláiv, an Mhongóil, an Nua-Shéalainn, an Phacastáin agus na Stáit Aontaithe. Ba í an Ró-Onórach Harriet Harman QC MP, as Páirtí an Lucht Oibre sa Ríocht Aontaithe an príomhchainteoir ag an ócáid, agus labhair an tOllamh Mary Beard ag an gcomhdháil freisin. Phléigh painéal ar a raibh an t-údar Martina Devlin ina cathaoirleach faoin bhfís do mhná in 2118.

Dearbhú Bhaile Átha Cliath

Dearbhú Bhaile Átha Cliath

Ghlac an slua a d’fhreastail ar an gComhdháil le Dearbhú Bhaile Átha Cliath, togra i gcomhair gníomhaíochta maidir le mná sa pholaitíocht. Mar chuid den dearbhú sin tá tiomantas oibriú i measc na bpáirtithe agus smaointe idé-eolaíocha in iarracht comhionannas inscne a bhaint amach.

Clár

Íoslódáil leabhrán chlár Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí, 2018.

Físeán – cuid 1

Mná sa cheannaireacht – Harriet Harman MP

I gcuid 1 de Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácas Parlaiminte na mBan, labhair Harriet Harman leis an gcomhdháil maidir le mná sa cheannaireacht.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán – cuid 2

Mná sa tSochaí agus sa Pholaitíocht sa lá atá inniu ann - an tOllamh Mary Beard

I gcuid 2, thug an tOllamh Mary Beard a dearcadh faoi mhná sa tsochaí agus sa pholaitíocht. D’fhreagair an tOllamh Mary McAuliffe ansin, agus ina dhiaidh sin bhí ceisteanna ó thoscairí.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán – cuid 3

Ár bhFís do Mhná in 2118 – plé painéil

Bhí an t-údar Martina Devlin ina cathaoirleach ar phlé le painéalaithe Kareen Jabre, Orla O’Conor, Laura Friedman, an Dr Jessie Kabwila agus Stella Creasy. Phléigh siad a bhfís do mhná in 2118.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán – cuid 4

Aitheasc ón Taoiseach, Leo Varadkar TD

Thug an Taoiseach (Príomh-Aire na hÉireann), Leo Varadkar aitheasc oscailte na comhdhála.

Amharc ar an bhfíseán

Cainteoirí

Foghlaim tuilleadh faoi chainteoirí na Comhdhála.

Téigh i dteagmháil linn

Comhordaitheoir:
Christina Lynch
+353 (0)1 618 3507
caucusdublin2018@oir.ie

Preasoifigeach:
Nuala Walsh
(01) 618 3437
(086) 410 0898
nuala.walsh@oireachtas.ie

Clár

Dé Domhnaigh, 9 Meán Fómhair

 

6.00 pm

Osclaíonn an ócáid
Caisleán Bhaile Átha Cliath

6.30 p.m.

Fáiltiú agus deochanna roimh an dinnéar
Gailearaí na bPortráidí, Caisleán Bhaile Átha Cliath

7.30 pm

Dinnéar foirmiúil ceiliúrtha
Halla Naomh Pádraig, Caisleán Bhaile Átha Cliath
Aoi speisialta: Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn
Cur in Aithne: Seán Ó Fearghaíl, TD, an Ceann Comhairle

10.00 p.m.

Deireadh

 

Dé Luain, 10 Meán Fómhair

8.00 am

Clárú
Ionad Comhdhála Hibernia, Caisleán Bhaile Átha Cliath
Tae/Caife

9.00am

Fáilte agus ráiteas tosaigh
Catherine Martin, TD
, Cathaoirleach, Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn

9.15 a.m.

Á chur i láthair ag an Seanadóir Ivana Bacik

Mná sa cheannaireacht

Príomhchainteoir An Ró-Onórach Harriet Harman QC MP

An chéad fhreagróir Catherine McGuinness

Ceisteanna agus freagraí

10.30 am

Arna chur i láthair ag Catherine Martin TD

Aitheasc tosaigh na Comhdhála

Leis an Taoiseach, Leo Varadkar TD

11.00 am

Sos Tae/Caife

Topaic 1   Na meáin shóisialta Jason Kiernan
Topaic 2   Cuótaí ginearálta Fiona Buckley
Topaic 3   Herstory Melanie Lynch

11.30 a.m.

Arna chur i láthair ag Marcella Corcoran Kennedy TD Leas-chathaoirleach Chácas Parlaiminte na mBan in Éirinn

Mná sa tsochaí agus sa pholaitíocht sa lá atá inniu ann

Cainteoir An tOllamh Mary Beard
An chéad fhreagróir An tOllamh Mary McAuliffe
Ceisteanna agus Freagraí

12.45 p.m.

Grianghraf teaghlaigh

1.00 p.m.

Lón
Halla an Chaisleáin, Seomraí Stáit Chaisleán Bhaile Átha Cliath

2.15 p.m.

Arna chur i láthair ag Fiona O’Loughlin TD

Ár bhfís do mhná in 2118

Cathaoirleach Martina Devlin

Painéalaithe

Orla O'Connor stiúrthóir Chomhairle Náisiúnta na mBan

Laura Friedman ASM Comhthionól Stát California

Stella Creasy MP

Sinéad Burke scríbhneoir, acadóir, craoltóir

Kareen Jabre An tAontas Idirpharlaiminteach

An Dr Onórach Jessie Kabwila Parlaimint na Maláive

3.30 p.m.

Seisiúin tosaigh

Uirlis parlaimintí íogaire don inscne Seomra La Touche

Barbara Limanowska, an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

Daonlathas breithniúcháin mar phróiseas Seomra Chesterfield

An Breitheamh Onór. Mary Laffoy

Tionchar na gcácas ar fud an domhain Seomra na nUachtarán

Kareen Jabre, an tAontas Idirpharlaiminteach (IPU)

4.30 pm

Arna chur i láthair ag Catherine Martin TD

An chéad seisiún: Dearbhú Chaisleán Bhaile Átha Cliath, Mná i bPolaitíocht, 2018
Tograí le haghaidh gníomhaíochta agus comhaontú ó Chomhaltaí na Comhdhála
Á chur i láthair ag Claire McGing acadóir Ollscoil Mhaigh Nuad

Arna chur i láthair ag an Seanadóir Colette Kelleher
An dara seisiún: Caint agus ábhar machnaimh ón urlár

6.00 pm

Ráitis chlabhsúir: Cathaoirleach, Cácas Parlaiminte na mBan in Éirinn Catherine Martin, TD

agus Comhaltaí Chácas na mBan in Éirinn