Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 1 de 113

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Conradh na Gaeilge - the Irish Language and the New Decade New Approach Agreement

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Affordable Housing Bill (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

Pre-legislative scrutiny of Road Traffic (Miscellaneous Provisions) Bill 2019 and delays in driving licence renewals and driving tests.

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: 2021 Revised Estimates for Public Services - Vote 11 (Public Expenditure and Reform), Vote 12 (Superannuation and Retired Allowances), Vote 14 (State Laboratory), Vote 15 (Secret Service), Vote 17 (Public Appointments Service), Vote 18 (National Shared Services Office), Vote 19 (Office of the Ombudsman), Vote 39 (Office of Government Procurement), Vote 43 (Office of the Government Chief Information Officer)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: Comhfhreagras faighte ag an Roghchoiste (F108, F110 agus F111), Seisiún 7 (1.00 – 3.00 iarnóin) [arna leanúint ó 16 Feabhra 2021]: Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 – Céim an Choiste an 3ú Céim – Dáil Éireann (Tosaithe Arís), Príomh-Aoire don Rialtas agus Aire Stáit don Ghaeltacht, Spórt agus Cosanta, an Teachta Dála Jack Chambers, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topics: Update on a) reopening of schools; b) 2021 State Examinations; and c) a recent Joint Committee Report

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Dhlí agus Ceart

Topic: Committee Stage consideration of the Criminal Procedure Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Appropriation Account 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Leanaí, Míchumas, Comhionannas agus Lánpháirtíocht

Topic: Engagement with Officials from the Health Service Executive on the Ombudsman for Children Report entitled “Unmet Needs”

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: Update on Covid-19 related health issues

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 2 Márta 2021

An Coiste um Thalmhaíocht agus Muir

Topic: Rewetting of bogs and the impact on drainage for surrounding farmland

Amharc ar an bhfíseán

Luan, 1 Márta 2021

Roghchoiste Speisialta an tSeanaid maidir le Tarraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach

Impact of Brexit on data flows between U.K. and EU and more broadly on data protection.

Dealing with a potential future divergence in data protection law between the EU and UK

Impact of Brexit on companies/organisations transferring or storing data between UK and EU

The data protection implications that arise due to increased customs paperwork.

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Fhiontair, Trádáil agus Fostaíocht

Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Competition (Amendment) Bill, 2021 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Financial Statements 2019 - Horse Racing Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: The emerging evidence that vitamin D may reduce the severity of the Covid-19 infection.

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Topic: How Special Education policy aligns with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement regarding the reduction of Carbon Emissions by 51% by 2030

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Dhlí agus Ceart

Topic: Committee Stage consideration of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) (Amendment) Bill 2020

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Engagement on banking matters

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 23 Feabh 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topic: Future Expansion of the Technological Universities

Amharc ar an bhfíseán