Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 11 de 15

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: Facilitating the reactivation of enterprise, trade and employment following the pandemic restrictions

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Topic: The Protocol on Ireland/ Northern Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: An update on the cyber attack, the Covid-19 vaccination rollout and the current Covid-19 restrictions in Maternity Hospitals

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Abhair: Dréacht-Thuarascáil ar an gcruinniú leis an nGarda Síochána ar an 12 Bealtaine 2021, Curaclam nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2, Ionadaithe ó Chumann Múinteoirí Meánscoile na hÉireann agus ó Aontas Múinteoirí Éireann, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topics: Part 1: Discussion on Merchant Service Providers in the travel trade in Ireland, Part 2: Discussion on the recent Aer Lingus announcements regarding Shannon Airport

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: General banking matters

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 23 Meith 2021

An Coiste um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin

Topics: Part 1: Discussion on Merchant Service Providers in the travel trade in Ireland.

Part 2: Discussion on the recent Aer Lingus announcements regarding Shannon Airport

 

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topics: Minutes of meetings of 01 and 03 June, Financial Statements and Accounts, Correspondence, Work Programme, Any Other Business

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: Challenges facing the Aviation Industry

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Topic: Irish Central Border Area Network: The Framework of Regional Priorities for the Central Border Region, 2021-2027’ strategy document

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Electoral Reform Bill (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement regarding the reduction in Carbon Emissions of 51% by 2030 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Dhlí agus Ceart

Topic: Engagement with stakeholders on the topic of 'Civil Liberties during the Covid-19 Pandemic'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Achainíocha ón bPobal

Topics: Discussion on the following Report and related matters “Safety & Welfare of Children in Direct Provision, Approval of Minutes of previous meeting, Election of Vice-Chair (resumed), Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Organic Farming (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht agus Óige

Topic: Engagement with Children representing Brightening Air and the Ark on their experiences encountered during Covid-19 restrictions and lockdowns

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

Topic: Discussion on the First Annual Report of the oversight group on Women, Peace and Security

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 22 Meith 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topics: Minutes of the meeting of 15th June 2021, (15.30) Session 1: Briefing on Current Initiatives and Future Plans regarding School Bullying and the Impact on Mental Health, Session 2: Discussion on School Bullying and the Impact on Mental Health

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Meith 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: Committee Stage consideration of the Air Navigation and Transport Bill 2020

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Meith 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Detailed scrutiny of the Consumer Credit (Amendment) Bill 2018

Amharc ar an bhfíseán