Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 3 de 97

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige (32ú Dáil)

Governance issues in Scouting Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas (32ú Dáil)

Citizenship rights and the DeSouza case

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Achainíocha ón bPobal (32ú Dáil)

Consideration of Public Petitions

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Shláinte (32ú Dáil)

Session (a) Health Insurance (Amendment) Bill 2019, Session (b) 2019 Supplementary Estimate for Public Services - Vote 38 (Health)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid (32ú Dáil)

Fiscal Assessment Report November 2019

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide (32ú Dáil)

Renewable Energy – Wind, Solar & Biogas

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 4 Noll 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 20 (Garda Síochána), Vote 24 (Justice and Equality), Committee Stage consideration of the Blasphemy (Abolition of Offences and Related Matters) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

An Coiste um na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil (32ú Dáil)

Traveller Education (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 40 (Children and Youth Affairs)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

An Coiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol (32ú Dáil)

The use of data collected by digital assistants (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach (32ú Dáil)

Certain matters relating to the Department of Public Expenditure and Reform

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (32ú Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag Roinn an Taoisigh an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 3 Noll 2019

An Choiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir (32ú Dáil)

Annual Report 2018 including overall performance, statements of strategy and corporate plans and update on farm partnerships

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 28 (Foreign Affairs and Trade)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COM(2019)432 COM(2019)438 COM(2019)467 COM(2019)477 COM(2019)550 COM(2019)880, Recruitment and Retention in the Defence Forces

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach (32ú Dáil)

The Impact of Brexit on Ireland’s economy

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 37 (Employment Affairs and Social Protection)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Chuntais Phoiblí (32ú Dáil)

Appropriation Account 2018, Vote 9 (Office of the Revenue Commissioners), Revenue Account 2018, C&AG 2018 report

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 28 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 35 (Army Pensions)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil (32ú Dáil)

The role and remuneration of local authority members

Amharc ar an bhfíseán