Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 3 de 15

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Financial Statements 2019 - National Paediatric Hospital Development Board

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Topic: An examination of the Good Friday Agreement (Strand 1)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht agus Óige

Topic: Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of the Birth Information and Tracing Bill 2021 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

Topic: Discussion on immigration matters in the U.S

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement regarding the reduction in carbon emissions of 51% by 2030 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Issues relating to the Horse Racing Industry (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Fochoiste um Meabhairshláinte

Topic: The Impact of Covid-19 on the Mental Health of Travellers

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 13 Iúil 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topic: Minutes of the meeting of 8th July 2021, Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Higher Education Authority Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

Roghchoiste Speisialta an tSeanaid maidir le Tarraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an AE

Topic: Seanad Special Select Committee on the Withdrawal of the United Kingdom from the European Union interim report launch on the impacts of Brexit

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topics: Financial Statements 2019 - Tax Appeals Commission, C&AG 2019 report - Chapter 14: Management of tax appeals

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Issues relating to the Horse Racing Industry

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Topic: Resourcing Personal Assistance Services 

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topic: Minutes of the meeting of 6th July 2021

Reopening of Further and Higher Educational Institutions in a Safe and sustainable Way

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 8 Iúil 2021

An Coiste um Achainíocha ón bPobal

Topic: Direct Provision policy and related matters

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: An update on the progress of the National Children’s Hospital

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

Engagement with Ms Catherine Heaney, Chairperson Designate, Citizens Information Board and Ms Roma Burke, Chairperson Designate, Pensions Council.

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Topic: The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

Amharc ar an bhfíseán

Report launch, 07 July 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Céad, 7 Iúil 2021

Topic: Joint Committee on Disability Matters report launch on Aligning Disability Funding with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities Budget 2022 Pre-Budget Submission

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: Curaclam nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: An Roinn Tuarasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán – Meastacháin: Clár C – An Ghaeltacht, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán