Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 4 de 113

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Aoine, 29 Ean 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: Seisiún 3 (2.00 – 4.00 iarnóin) [arna leanúint ó 22 Eanáir 2021]: Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 – Céim an Choiste an 3ú Céim – Dáil Éireann (Tosaithe Arís)
Jack Chambers T.D. - Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta agus an Spóirt
Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Electoral Reform Bill 2020

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: The impact of the high levels of Covid-19 on the health system

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Thalmhaíocht agus Muir

Topic: Brexit and its impact on the Fisheries Industry (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Fhiontair, Trádáil agus Fostaíocht

Topics: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Companies (Corporate Enforcement Authority) Bill 2018, Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Appropriation Accounts Vote 29 – Communications, Climate Action and Environment

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

An Coiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

Topic: Customs Checks post-Brexit

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 22 Ean 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: Comhfhreagras, Tairiscint ón dTeachta Dála Pa Daly - Maidir le Dícheadaithe Leasuithe, Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 – Céim an Choiste an 3ú Céim – Dáil Éireann, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Obair an Choiste atá le teacht

An Coiste um na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil

Luan, 4 Ean 2021

Féach ar an Seanadóir Eileen Flynn, Cathaoirleach an Choiste, agus í ag plé na bpríomhcheisteanna a ndéanfaidh an Coiste a bhreithniú sna míonna atá romhainn.

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Noll 2020

An Fochoiste um Meabhairshláinte

Topic: Access to in - patient mental health care at acute and specialist level

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Noll 2020

An Coiste um Thalmhaíocht agus Muir

Topics: Brexit and its impact on the Fisheries Industry, African swine fever (ASF)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Noll 2020

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Financial Statements 2019 - Residential Institutions Statutory Fund Board (Caranua)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Noll 2020

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

Topics: Engagement with the Ambassador of Russia, Engagement with the Ambassador/ Permanent Representative of Ireland to the United Nations

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 17 Noll 2020

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topics: Marginalised students in primary and post primary DEIS Schools and other settings, Early School Leavers and the role of Alternative Education

Amharc ar an bhfíseán

Committee report: Proposals for the Conference on the Future of Europe

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Céad, 16 Noll 2020

Chairman of the Committee on European Union Affairs, Joe McHugh TD, introduces the report on Proposals for the Conference on the Future of Europe.

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 16 Noll 2020

An Coiste um Fhiontair, Trádáil agus Fostaíocht

Topics: Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule A: COM(2020) 682 on adequate minimum wages in the European Union, Issues relating to the introduction of statutory sick pay, Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 16 Noll 2020

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Topic: Engagement on Movement of Goods throughout Europe post Brexit

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 16 Noll 2020

An Coiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

Topic: Broadband and Mobile Coverage in Rural Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 16 Noll 2020

An Coiste um Shláinte

Topic: The rollout of the COVID-19 Vaccination

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 16 Noll 2020

An Coiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

Topic: The impact of Brexit on haulage, freight, the ports and ferry companies

Amharc ar an bhfíseán