Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 4 de 15

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: Discussion on access to the internet, particularly in relation to rural and regional locations and satellite internet access

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Online Safety and Media Regulation Bill

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Finance (Local Property Tax) (Amendment) Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 7 Iúil 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: The challenges facing the retail sector following the disruption of the Covid pandemic

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Impact of peat shortages on the horticulture industry (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topics: Minutes of meetings of 22 and 24 June, Financial Statements and Accounts, Correspondence, Work Programme, Any Other Business

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement regarding the reduction in Carbon Emissions of 51% by 2030 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht agus Óige

Topic: Consideration of the National Action Plan for Childminding 2021-2028 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Topic: The next generation of political representatives in Northern Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Topic: Local Property Tax

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Engagement to discuss the work of the Beef Taskforce

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Fochoiste um Meabhairshláinte

Topic: The impact of Covid-19 on youth mental health services and the difficulties faced by psychologists

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 6 Iúil 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topics: Minutes of the meeting of 29th June 2021, Motion on That Dáil Éireann and Seanad Éireann approves the Technological Universities Act, 2018 (Section 36) (Appointed Day) Order, 2021, Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Higher Education Authority Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Iúil 2021

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

Topic: Capital Investment

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Iúil 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Financial Statements 2019 - Higher Education Authority

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Iúil 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Topic: Issues arising from the Committee’s engagement with representatives of the Ballymurphy families

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Iúil 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Topic: Institutionalism and the inappropriate use of Congregated Settings

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 1 Iúil 2021

An Coiste um na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil

Topics: Access to Housing and Accommodation, including Traveller-specific Accommodation (resumed), Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 30 Meith 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: 2021 Further Revised Estimates for Public Services - Vote 32 (Enterprise, Trade and Employment)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 30 Meith 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Abhair: ‘Múinteoirí nua-cháilithe agus a gcaighdeán Gaeilge agus Deontais le hábhair oidí tabhairt faoi thréimhsí foghlama sa Ghaeltacht mar chuid dá n-oiliúint’, Curaclam nua na hArdteistiméireachta: T1 agus T2, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán