Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 4 de 97

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas (32ú Dáil)

Access to Justice and Legal Costs

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Shláinte (32ú Dáil)

Session (a) Report of the Working Group on Access to Contraception, Session (b) Update on the building of the new National Children's Hospital

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COM (2019) 494, How to protect and promote vibrant nightlife, economy and culture in our major cities

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt (32ú Dáil)

Proposals to deal with the emergence of Personal Powered Transportation (PPTs), Minutes of the meeting of 23 October 2019, 7 November 2019, 20 November 2019, Correspondence

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide (32ú Dáil)

Developing Ireland's Sustainable Transport System

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 27 Samh 2019

An Coiste um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail (32ú Dáil)

Rural Regeneration and Development Fund

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil (32ú Dáil)

Traveller Education (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach (32ú Dáil)

Committee Stage consideration of the Credit Union Restructuring Board (Dissolution) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um Oideachas agus Scileanna (32ú Dáil)

Engagement with Stakeholders on the Retention of Records Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht (32ú Dáil)

Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Employment Permits (Consolidation and Amendment) Bill (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol (32ú Dáil)

2019 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 29 (Communications, Climate Action and Environment)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Choiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COM(2019)556, COM(2019)564, Motion on Horse and Greyhound Racing Fund Regulations 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 26 Samh 2019

An Coiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COM (2019) 413 and COM (2019) 414, Engagement with Mr. Brendan Tuohy, Chairperson Designate, Eirgrid, Detailed scrutiny of the Just Transition (Worker and Community Environmental Rights) Bill 2018 [PMB]

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach (32ú Dáil)

Engagement with the Minister to discuss the Public Service Card

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach (32ú Dáil)

Committee Stage consideration of the Social Welfare (No. 2) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach (32ú Dáil)

The practice of differential pricing in insurance

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint (32ú Dáil)

Motion on The Enhanced Partnership Agreement between the EU and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Shláinte (32ú Dáil)

The proposed closure of the Irish Wheelchair Association's Cuisle Accessible Holiday and Respite Care Resort, Donamon, Co. Roscommon.

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Samh 2019

An Coiste um Chuntais Phoiblí (32ú Dáil)

Charities Regulatory Authority Financial Statements 2018,
(14.30): C&AG 2018 report
Chapter 9: Greenhouse gas related financial transactions
Matters related to Carbon Taxation

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige (32ú Dáil)

Discussion re the 30th Anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child and World Children's Day

Amharc ar an bhfíseán