Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 5 de 97

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas (32ú Dáil)

Committee Stage consideration of the Criminal Records (Exchange of Information) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Shláinte (32ú Dáil)

Workforce Planning in the Mental Health Care Sector

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Achainíocha ón bPobal (32ú Dáil)

Consideration of Public Petitions

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide (32ú Dáil)

Supporting a Just Transition (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Samh 2019

An Coiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt (32ú Dáil)

Session A & B: Road Traffic (Traffic and Parking) (Amendment) Regulations 2019 and national cycling policy,
Minutes of the meeting of 23 October 2019 and 7 November 2019, Correspondence

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

An Coiste um na Príomhcheisteanna a mbíonn tionchar acu ar an Lucht Siúil (32ú Dáil)

Traveller Education (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil (32ú Dáil)

Committee Stage consideration of the Housing (Regulation of Approved Housing Bodies) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach (32ú Dáil)

Tracker mortgages and the practice of differential pricing in insurance

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

An Choiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COM(2019)470, COM(2019)472, COM(2019)473 , COM(2019)474 , COM(2019)475,
Operational matters and corporate plans of Horse Racing Ireland (HRI)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

An Coiste um Oideachas agus Scileanna (32ú Dáil)

Engagement with Mr. Tony Brazil , Chairperson Designate, Limerick Institute of Technology,
Engagement with Stakeholders on Adult Literacy, Engagement with Stakeholders on Digital Literacy in Adults

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Samh 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán (32ú Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann,
Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle faoi dul chun cinn atá déanta ag Institiúidí an Aontais Eorpaigh maidir le maolú na Gaeilge a laghdú de réir a chéile.

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Samh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint (32ú Dáil)

Business and Human Rights

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Samh 2019

An Coiste um Chuntais Phoiblí (32ú Dáil)

Business Of The Committee,
Appropriation Account 2018,
Vote 22 (Courts Service)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas (32ú Dáil)

Detailed Scrutiny of the Criminal Justice (Victims of Crime)(Amendment) Bill 2018 [PMB]

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil (32ú Dáil)

Traveller Accommodation Expert Review

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Shláinte (32ú Dáil)

Session (a) Pre-Legislative Scrutiny of the Nursing Homes Support Scheme (Amendment) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

EU enlargement strategy from the perspective of candidate countries and potential candidate countries

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht (32ú Dáil)

Session A, Session B - How to protect and promote vibrant nightlife, economy and culture in our major cities

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht (32ú Dáil)

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: COMs (2019) 409; 410; 424; 457; 458; 459; and 460.
Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of an Employment Permits(Consolidation and Amendment) Bill

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Samh 2019

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide (32ú Dáil)

Supporting a Just Transition

Amharc ar an bhfíseán