Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 1 de 15

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Máirt, 30 Samh 2021

An Fochoiste um Meabhairshláinte

Topics: Minutes of the meeting of 9th of November, Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Mental Health (Amendment) Bill (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 30 Samh 2021

An Coiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

Topics: Minutes of the meeting of 23 November 2021, Roundtable Discussion on Leaving Certificate Reform

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 30 Samh 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: 2021 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 32 (Enterprise, Trade and Employment)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 30 Samh 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Topic: Marine Protected Areas

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 30 Samh 2021

An Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement in relation to Electric Vehicles

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 25 Samh 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Topic: Aligning Disability Services with the UNCRPD and in particular an update on progress regarding Disability Services

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 25 Samh 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Committee Stage consideration of the Finance (European Stability Mechanism and Single Resolution Fund) Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 25 Samh 2021

An Coiste um Achainíocha ón bPobal

Topics: Approval of minutes of previous meeting, Direct Provision Policy and related matters (resumed),
Consideration of Public Petitions, Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 25 Samh 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topics: Appropriation Account 2020 Vote 33 (Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media)

C&AG 2020 report Oversight of funding for the European Capital of Culture 2020

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 25 Samh 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: 2021 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 29 (Environment, Climate and Communications), Vote 31 (Transport)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Topic: Engagement on EU Cybersecurity Strategy (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: Pre-legislative scrutiny of the Sick Leave Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: 2021 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 12 (Superannuation and Retired Allowances), Vote 17 (Public Appointments Service)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Shláinte

Topics: Minutes of the meeting of 17th November 2021, An update on issues facing acute hospitals and the winter plan

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

Report of the Commission on Pensions (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: ‘Tithíocht agus Cúrsaí Pleanála Fisiciúla sa Ghaeltacht’

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Update on the review of the National Development Plan

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin

Topic: 2021 Supplementary Estimates for Public Services - Vote 33 (Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

Roghchoiste Speisialta an tSeanaid maidir le Tarraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an AE

Topics: 1. Update on the Withdrawal Agreement and the protocol on Ireland and Northern Ireland.
2. Update on the Trade and Co-operation Agreement between the EU and the U.K.

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 24 Samh 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topics: Motion on Horse and Greyhound Racing Fund Regulations 2021

Ireland’s Nitrates Action Programme (resumed)

Amharc ar an bhfíseán