Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 4 de 15

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

Déar, 30 MFómh 2021

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

Topic: Pre-Budget 2022 Scrutiny

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 30 MFómh 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Financial Statements 2020 -NAMA, C&AG Special report 111 - Progress on achievement of objectives as at end 2018

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 30 MFómh 2021

An Coiste um Achainíocha ón bPobal

Topics: Annual Reports 2018, 2019, 2020 and related matters, Approval of Minutes of previous meeting, Consideration of Public Petitions, Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 30 MFómh 2021

An Coiste um na nithe a bhaineann le Míchumas

Topic: Participation in political, cultural, community and public life (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 30 MFómh 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topic: Committee of Public Accounts Chair Brian Stanley's comments on publication of C&AG's 2020 Annual Report

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Fhiontar, Trádáil agus Fostaíocht

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Control of Exports Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Protected Disclosures (Amendment) Bill 2021 (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

Ábhair: ‘Cearta Teanga in Éirinn’, ‘An Coimisinéir Teanga Tuarascáil Bhliantúil 2020’ agus ‘An Coimisinéir Teanga Tuarascáil Faireacháin 2020/2021’, Aon Ghnó Eile

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: 2021 Mid-year review of Estimates for Public Services - Vote 29 Programme A (Communications) and Vote 31 (Transport)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

Topic: Engagement with Martin Fraser, Secretary to Government and Secretary General to the Department of An Taoiseach, to discuss the proposal to Government to appoint Dr. Katherine Zappone as Special Envoy to the United Nations

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

Provision of Local Employment Services

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Thurasóireacht, Cultúr, Ealaíona, Spórt agus Meáin

Topics: Minutes of the meeting of 22nd September 2021, The impact of COVID-19 on National Cultural Institutions.

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 29 MFómh 2021

An Coiste um Shláinte

Topic: An update on the medical cannabis access programme

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Topic: Engagement with Ad-Hoc Group for North-South and East-West Cooperation

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Topics: Minutes of the meetings of 16 September, 21 September and 23 September 2021, Accounts and Statements, Correspondence, Consideration of Draft Work Programme, Any other business

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Iompar agus Cumarsáid

Topic: Further Scrutiny of EU Legislative Proposals: COM(2021) 281 on establishing a framework for a European Digital Identity

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

Topic: Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Water Services Separation Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um an gComhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide

Topic: Engagement regarding the Energy Charter Treaty, Energy Security, LNGs and Data Centres

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

Topic: Engagement with Frontline Defenders to discuss their work with a focus on their work in Afghanistan

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 28 MFómh 2021

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Topic: Detailed scrutiny of the Veterinary Practice (Amendment) Bill 2021

Amharc ar an bhfíseán