3 Iúil 2018, 17.02

Leanfaidh an Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht dá éisteachtaí maidir leis na healaíona ag a chruinniú Dé Céadaoin, an 4 Iúil 2018, nuair a phléifidh sé an t-ábhar, Tacaíocht agus Éascaíocht do na hEalaíona.


Is iad na grúpaí ar tugadh cuireadh dóibh teacht os comhair an Choiste chun an t-ábhar a phlé: Féile Idirnáisiúnta Ealaíon na Gaillimhe; Féile Ealaíon Chill Chainnigh; Ionad Tyrone Guthrie; Seachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail; agus Féile Cheoil Chill Chainnigh.

Dúirt Cathaoirleach an Chomhchoiste Oireachtais um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht, Peadar Tóibín TD: “Mar chuid den phlé leathan atáimid a dhéanamh ar na hEalaíona, déanfaimid cíoradh ar cheist na Tacaíochta agus na hÉascaíochta do na hEalaíona nuair a labhróimid le lucht eagraithe roinnt imeachtaí agus féilte ealaíon ar fud na tíre atá ag cruthú go maith, agus le hionadaithe ó Ionad Tyrone Guthrie.  Cuirfimid spéis ina mbeidh le rá acu faoi ról agus luach na n-ealaíon sa tsochaí, faoin gcaoi ar féidir linn feabhsuithe a dhéanamh maidir le rochtain ar na healaíona agus faoi na tacaí a bhfuil gá leo chun taca a chur faoi na healaíona de gach cineál, agus chun tacú leo agus iad a éascú, ar fud na tíre.”

Tosóidh an cruinniú ar 1.30pm Dé Céadaoin, an 4 Iúil 2018, i Seomra Coiste 4, Teach Laighean.  Is féidir féachaint ar imeachtaí beo an Choiste anseo.

Is féidir imeachtaí an Choiste a fheiceáil le linn duit a bheith ag taisteal chomh maith trí fheidhmchlár fóin chliste Thithe an Oireachtais atá ar fáil ar ghairis Apple agus Android.

 

Media enquiries

Ciaran Brennan,
Houses of the Oireachtas,
Communications Unit,
Leinster House,
Dublin 2
+353 1 618 3903
+353 86 0496518
ciaran.brennan@oireachtas.ie
Twitter: @OireachtasNews

Committee membership

Teachtaí

Independent

Independent

Independent

Fine Gael

Fianna Fáil

Fianna Fáil

Peadar Tóibín - Cathaoirleach

Sinn Féin