In 2019, bhíomar ag comóradh céad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil.

In olltoghchán mhí na Nollag 1918, bhain baill de pháirtí Shinn Féin 73 de 105 suíochán Éireannach amach, ach mhionnaigh siad gan suíochán a ghlacadh in Westminster. Ina ionad sin, thionóil siad tionól ionadaíoch in Éirinn agus thug siad cuireadh do chomhaltaí tofa uile na hÉireann ann. Bhí an chéad suí poiblí ag an Dáil i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919.

Suíomh gréasáin Dáil100

Suíomh gréasáin

Suíomh gréasáin Dáil100

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoin gCéad Dáil agus faoi na himeachtaí cuimhneacháin a bhí ar siúl in 2019, tabhair cuairt ar an suíomh gréasáin tiomanta, Dail100.ie. Foghlaimeoidh tú tuilleadh faoi na chéad Teachtaí Dála agus a streachailt chun Dáil Éireann a bhunú. Féadfaidh tú acmhainní oideachais do scoileanna a uaslódáil freisin.

Páipéir na Dála luaithe

Cartlanna

Páipéir na Dála luaithe

Tá doiciméid na Dála i rith a tréimhse réabhlóidí (1918-1923) ar fáil ar líne anois. Rinne an Chartlann Náisiúnta digitiú ar an mbailiúchán, ina bhfuil níos mó lá 66,000 leathanach, i gcomhpháirt le Tithe an Oireachtais mar chuid den chomóradh céad bliain ar an gCéad Dáil.

Póstaer comórtha: Comhaltaí na Chéad Dála

Póstaer comórtha ag taispeáint an 69 Comhalta ar fad a bhí sa Chéad Dáil