In 2019 we commemorated the centenary of the First Dáil.

In olltoghchán mhí na Nollag 1918, bhain baill de pháirtí Shinn Féin 73 de 105 suíochán Éireannach amach, ach mhionnaigh siad gan suíochán a ghlacadh in Westminster. Ina ionad sin, thionóil siad tionól ionadaíoch in Éirinn agus thug siad cuireadh do chomhaltaí tofa uile na hÉireann ann. Bhí an chéad suí poiblí ag an Dáil i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919.

Suíomh gréasáin

To learn more about the First Dáil and the commemorative events that took place in 2019, visit the dedicated website, Dail100.ie. You will find out about the first TDs and their struggle to establish Dáil Éireann. You can also download educational resources for schools.

Póstaer comórtha: Comhaltaí na Chéad Dála

Póstaer comórtha ag taispeáint an 69 Comhalta ar fad a bhí sa Chéad Dáil