I mí Eanáir 2019, agus go deimhin ar feadh na bliana, déanfaimid comóradh ar chéad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil.

In olltoghchán mhí na Nollag 1918, bhain baill de pháirtí Shinn Féin 73 de 105 suíochán Éireannach amach, ach mhionnaigh siad gan suíochán a ghlacadh in Westminster. Ina ionad sin, thionóil siad tionól ionadaíoch in Éirinn agus thug siad cuireadh do chomhaltaí tofa uile na hÉireann ann. Bhí an chéad suí poiblí ag an Dáil i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, ar an 21 Eanáir 1919.

Dáil Éireann: an chéad 100 bliain, 1919-2019

Dé Máirt, 11 Nollaig – Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath

Cuirtear tús lenár gclár imeachtaí comórtha le comhdháil lae, i gcomhpháirtíocht le hAcadamh Ríoga na hÉireann. Pléifidh painéalaithe ag an gcomhdháil bunús, tabhairt le chéile, éabhlóid agus forbairt Dháil Éireann.

Póstaer comórtha: Comhaltaí na Chéad Dála

Póstaer comórtha ag taispeáint an 69 Comhalta ar fad a bhí sa Chéad Dáil