Tá móroibreacha caomhnaithe agus athchóirithe ar siúl i dTeach Laighean Seoirseach.

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí struchtúir agus ailtireachta san fhoirgneamh atá 270 bliain d'aois chun é a chosaint agus lena chinntiú go bhféadfaidh Tithe an Oireachtais leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ansin. Tá gnó uile an Oireachtais ag dul ar aghaidh mar is gnách ach tá na turais threoraithe teoranta, áfach.

Físeán

Genius Loci Theach Laighean

Féach ar chaint an ailtire Brian O'Connell maidir le tábhacht na bhfoirgneamh parlaiminte mar léirithe ar idéil dhaonlathacha na sochaithe a thógann iad.

Amharc ar an bhfíseán

An teach seo,
dá bhfuil an chloch seo mar bhunchloch,
chuir James, an fichiú hIarla Chill Dara,
faoi deara é a thógáil i bpáirc Molesworth,
i mbliain ár dTiarna 1747.
Uaidh seo amach, nuair a tharlóidh sé, lá míshona éigin,
go n-aimseoidh tú fothracha an tí seo a bhíodh chomh mór,
faigh tuiscint ar luach an duine a thóg,
agus ar neamhsheasmhacht gach aon ní,
nuair nach dtagann cuimhneacháin den sórt seo ar fhir dá leithéid slán ón mí-ádh.
Inscríbhinn ar bhunchloch Theach Laighean (téacs arna aistriú ón Laidin)
Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle

Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle / Le caoinchead Chartlann Ailtireachta na hÉireann