Bhí tionscadal mór caomhnaithe agus athchóirithe ar siúl i dTeach Laighean Seoirseach idir mí na Nollag 2017 agus mí Lúnasa 2019.

Rinneadh athchóiriú agus caomhnú ar gach gné idir an t-íoslach, an t-áiléar agus an díon go cúramach, ag tabhairt beatha nua ar ais san fhoirgneamh. Leis an obair fhorleathan athchóirithe seo a rinne an Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) agus Tithe an Oireachtais, caomhnaíodh Teach Laighean Seoirseach do na Comhaltaí a thiocfaidh chuig áras an daonlathais pharlaimintigh in Éirinn sna blianta amach romhainn agus do na mílte cuairteoir a thagann chuig an teach gach bliain.

Físeán

Athchóiriú Theach Laighean Stairiúil

Cuid 1 de chlár faisnéise dhá uair an chloig dar teideal The Restoration: Historic Leinster House 2017-2019.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán

Athchóiriú Theach Laighean Stairiúil

Cuid 2 de chlár faisnéise dhá uair an chloig dar teideal The Restoration: Historic Leinster House 2017-2019.

Amharc ar an bhfíseán

An teach seo,
dá bhfuil an chloch seo mar bhunchloch,
chuir James, an fichiú hIarla Chill Dara,
faoi deara é a thógáil i bpáirc Molesworth,
i mbliain ár dTiarna 1747.
Uaidh seo amach, nuair a tharlóidh sé, lá míshona éigin,
go n-aimseoidh tú fothracha an tí seo a bhíodh chomh mór,
faigh tuiscint ar luach an duine a thóg,
agus ar neamhsheasmhacht gach aon ní,
nuair nach dtagann cuimhneacháin den sórt seo ar fhir dá leithéid slán ón mí-ádh.
Inscríbhinn ar bhunchloch Theach Laighean (téacs arna aistriú ón Laidin)
Leabhrán

Leabhrán

Leabhrán

Léigh a thuilleadh faoi na hoibreacha caomhnaithe agus athchóirithe ar Theach Laighean Seoirseach sa leabhar maisithe seo.

Físeán

Genius Loci Theach Laighean

Féach ar chaint an ailtire Brian O'Connell maidir le tábhacht na bhfoirgneamh parlaiminte mar léirithe ar idéil dhaonlathacha na sochaithe a thógann iad.

Amharc ar an bhfíseán

Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle

Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle / Le caoinchead Chartlann Ailtireachta na hÉireann