Tá móroibreacha caomhnaithe agus athchóirithe ar siúl i dTeach Laighean Seoirseach.

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí struchtúir agus ailtireachta san fhoirgneamh atá 270 bliain d'aois chun é a chosaint agus lena chinntiú go bhféadfaidh Tithe an Oireachtais leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ansin. Tá gnó uile an Oireachtais ag dul ar aghaidh mar is gnách ach tá na turais threoraithe teoranta, áfach.

Scafall ar Theach Laighean

Maidir leis an tionscadal

Cuireadh tús le tógáil Theach Laighean sa bhliain 1745. Dhear Richard Cassels (nó Richard Castle mar a tugadh air freisin) Teach Laighean mar theach cathrach James FitzGerald, an chéad Diúc ar Chúige Laighean. Cuireadh leis an teach le himeacht na mblianta agus cuireadh in oiriúint é do riachtanais a áititheoirí éagsúla, lena n-áirítear Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath agus Tithe an Oireachtais ina dhiaidh sin. Tá cuma chaite ar chreatlach an Tí atá 270 bliain d'aois agus ní mór tabhairt faoi obair athchóirithe dá bharr sin.

Bileog eolais

Bileog eolais

Bileog eolais

Íoslódáil bileog ghairid ina dtugtar breac-chuntas ar na hoibreacha caomhnaithe agus athchóirithe ar Theach Laighean stairiúil.

 

Físeán

Genius Loci Theach Laighean

Féach ar chaint an ailtire Brian O'Connell maidir le tábhacht na bhfoirgneamh parlaiminte mar léirithe ar idéil dhaonlathacha na sochaithe a thógann iad.

Amharc ar an bhfíseán

Seomra an tSeanaid athlonnaithe go dtí Ard-Mhúsaem na hÉireann

Seomra sealadach an tSeanaid i seomra ceirmeach an Ard-Mhúsaeim ar Shráid Chill Dara

Seomra an tSeanaid athlonnaithe go dtí Ard-Mhúsaem na hÉireann

Tá Teach Laighean Seoirseach folamh agus tá Seomra an tSeanaid athlonnaithe go dtí seomra ceirmeach an Ard-Mhúsaeim ar Shráid Chill Dara ar bhonn sealadach. Nuair a bunaíodh Seanad Éireann i dtús báire sa bhliain 1922, bhí sé lonnaithe san iarsmalann go sealadach sular aistrigh sé go Teach Laighean. Thángthas ar dhoras cruach a bhí i bhfolach taobh thiar de landair roimhe seo. Tá úsáid á baint as arís chun ligean do Sheanadóirí agus don fhoireann dul ó fhoirgneamh amháin go foirgneamh eile.

Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle

Bunlíníocht de Theach Laighean leis an ailtire Richard Castle / Le caoinchead Chartlann Ailtireachta na hÉireann

The house,
of which this stone is the foundation,
James, twentieth Earl of Kildare,
caused to be erected in Molesworth's field,
in the year of our Lord 1747.
Hence learn, whenever, in some unhappy day,
you light on the ruins of so great a mansion,
of what worth he was who built it,
and how frail all things are,
when such memorials of such men cannot outlive misfortune.