Bhí cuid mhór athchóirithe reachtaíochta ar siúl sa 19ú haois maidir leis an mbainistiú ar mheabhairghalar i go leor tíortha – ritheadh an Lunatic Asylums (Ireland) Act 1821, an Criminal Lunatics (Ireland) Act 1838 agus an Private Lunatic Asylums (Amendment) Act 1842. Tugadh faoi thionscnaimh thábhachtacha in Éirinn ag an am seo; d’fhéadfaí a rá gur bunaíodh córas fairsing de ghealtlanna poiblí de bharr an chinn ba bhuaine acu. Dá bhrí sin, tháinig athruithe móra ar choincheapú agus ar eispéireas an mheabhairghalair in Éirinn.

Up to 1780, so little regard was paid to mental affections, that there were scarcely 200 lunatics supported in our charitable institutions, whereas at present we have in District Asylums alone over 4,000, with an additional accommodation about to be effected for nearly 2,000 more.
Proposal to extend the benefits of Swift's Hospital

Maidir leis an taispeántas

Úsáidtear téarmaí sa taispeántas a gheobhaidh tú sna taifid stairiúla. Léiríonn siad sin dearcadh agus teanga na ndaoine ag an am ach a bhféadfaí féachaint air anois mar rud dímheasúil agus maslach. Úsáideadh an focal "gealt" chun cur síos a dhéanamh ar dhuine a raibh "an chuimhne agus tuiscint go maith aige uaireanta agus uaireanta nach raibh", agus úsáideadh "amadán" chun cur síos a dhéanamh ar "amadáin nádúrtha ó caitheadh ar an sop iad". In 1880, úsáideadh an téarma "tearmann" nó “asylum” in ionad "teach na ngealt" nó “madhouse” a bhíodh in úsáid, téarma a d'éirigh neamhfhaiseanta i rith an 18ú haois.

Faoiseamh do na heasláin agus do dhaoine a bhí beo bocht 1927

Tuarascáil an Choimisiúin um Fhaoiseamh do na hEasláin agus do Dhaoine a bhí Beo Bocht, lena n-áirítear daoine a bhí ar Mire le teann Bochtaineachta, 1927

Staid thearmainn na ngealt 1862

Lochtanna sa Chaoi ar Caitheadh le Gealtacht i dTearmainn Phoiblí na nGealt in Éirinn, agus Moltaí lena Leigheas agus roinnt Rudaí a Tugadh Faoi Deara i dTearmainn Shasana, 1862

Tearmann na nGealt i gCeantar Maryborough 1833

Rudaí a Tugadh Faoi Deara agus Moltaí maidir le Bainistíocht Thearmann na nGealt i gCeantar Maryborough 1833

Athchóiriú ar dhlí na ngealt 1885

Dlí na nGealt: Lochtanna maidir leis, agus Scéim Athchóirithe 1885

Staid thearmainn na ngealt 1808

Tuairimí maidir le Staid Reatha Thearmainn na nGealt in Éirinn, agus ar Líon agus ar Riocht na mBochtán ar Mire sa Ríocht sin 1808

Córas faoiseamh leighis phoiblí 1836

Tuarascáil maidir leis an gCóras Reatha d’Fhaoiseamh Leighis Phoiblí in Éirinn 1836

An coimisiún um fhiosrúchán ar ghealtacht 1879

An Coimisiún um Fhiosrúchán ar Ghealtacht (Éire) 1879, Athbhreithniú ar an Tuarascáil agus Fianaise