Bíonn an Ghaeilge le cloisteáil gach lá i seomra na Dála, i seomra an tSeanaid agus ar fud na dTithe i measc Comhaltaí, baill foirne agus cuairteoirí.

Billí agus Achtanna
Díospóireachtaí
Cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal
Rannóg an Aistriúcháin
An Caighdeán Oifigiúil
Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Scéim teanga

Mar chomhlacht ainmnithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, tá scéim teanga ag Seirbhís Thithe an Oireachtais ina sonraítear na seirbhísí a sholáthraítear i nGaeilge, i mBéarla agus sa dá theanga.

Straitéis don Ghaeilge

D'fhonn Bliain na Gaeilge a cheiliúradh, tá straitéis forbartha againn chun cabhrú le Teachtaí Dála, Seanadóirí agus baill foirne plé leis an nGaeilge ar bhealach dearfach sásúil. Tá an straitéis seo i bhfeidhm i gcomhthráth le Scéim Teanga Sheirbhís Thithe an Oireachtais.

An Caighdeán Oifigiúil

Is é an Caighdeán Oifigiúil an caighdeán oifigiúil le haghaidh scríbhneoireacht i nGaeilge. Cuireann Rannóg an Aistriúcháin de chuid Tithe an Oireachtais an Caighdeán i dtoll a chéile.  Is féidir an t-eagrán is déanaí a léamh anseo.

Seasamh reachtúil na Gaeilge

Bunreacht na hÉireann
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003
An Coimisinéir Teanga
An tAontas Eorpach

Físeán

An tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh

Rinne Tithe an Oireachtais ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge, 2019 le léacht speisialta i dTeach Laighean ar an 5 Márta leis an Ollamh Gearóid Ó Tuathaigh. Breathnaíodh sa léacht ar bhunú Dháil Éireann in 1919 agus bunú Stát daonlathach na hÉireann.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán

Cuan Ó Seireadáin

Leanadh lenár n-imeachtaí do Sheachtain na Gaeilge ar an 12 Márta nuair a d’fhéach Cuan Ó Seireadáin ar an tábhacht a bhí le 6 Sráid Fhearchair sna chéad chruinnithe a bhí ag Dáil Éireann in 1919. Is é Cuan Ó Seireadáin coimeádaí Chonradh na Gaeilge agus cathaoirleach Raidió na Life.

Amharc ar an bhfíseán

Físeán

Seachtain na Gaeilge, 2018

D'eagraigh Tithe an Oireachtais léacht speisialta le Máire Geoghegan-Quinn an 6 Márta 2018 chun ceiliúradh a dhéanamh ar Sheachtain na Gaeilge. Labhair an t-iar-Aire agus an t-iar-Choimisinéir Eorpach faoina thábhachtaí atá ár dteanga náisiúnta di féin agus ina cuid oibre agus faoina saol agus faoina gairm i bpolaitíocht na hÉireann agus na hEorpa.

Amharc ar an bhfíseán

Téigh i dteagmháil le Rannóg an Aistriúcháin

Rannóg an Aistriúcháin
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

(01) 618 3922

rannog@oireachtas.ie