Más scoláire thú nó múinteoir d’oideachas saoránach, sóisialta, polaitiúil (OSSP) an teastais shóisearaigh, nó más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcóras parlaiminte agus polaitiúil, beidh an tsraith físeán seo áisiúil duit. Scrollaigh síos leis na gníomhaíochtaí is féidir leat a úsáid sa seomra ranga a fháil.

Céard is daonlathas ann?

Faigh amach cén chiall atá le daonlathas agus an gá atá le rialacha.

Amharc ar an bhfíseán

Bunreacht na hÉireann

Foghlaim faoi na hairteagail sa Bhunreacht agus an chaoi a mbíonn cearta áirithe agat nuair a chónaíonn tú i ndaonlathas, cearta a bhfuil cosaint acu faoin mBunreacht.

Amharc ar an bhfíseán

Do vóta

Foghlaim faoi vótáil agus an chúis a bhfuil sí tábhachtach i ndaonlathas.

Amharc ar an bhfíseán

Cé atá in ann vóta a chaitheamh agus na cineálacha toghchán

Foghlaim faoi na cineálacha difriúla toghchán agus feicfidh tú an difríocht idir toghcháin agus reifrinn.

Amharc ar an bhfíseán

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Foghlaim faoin ngá atá le rialacha agus dlíthe agus smaoinigh ar an sórt saoil a bheadh againn gan aon rialacha ná dlíthe.

Amharc ar an bhfíseán

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim faoin gcaoi a dtéann Billí trí Chéimeanna difriúla i dTithe an Oireachtais sula sínítear ina ndlí iad.

Amharc ar an bhfíseán

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Féach ar Thithe an Oireachtais agus a bhfuil iontu agus foghlaim faoi Dháil Éireann, an Taoiseach agus an Rialtas.

Amharc ar an bhfíseán

Seanad Éireann

Foghlaim faoi Sheanad Éireann agus an difear idir é féin agus an Dáil.

Amharc ar an bhfíseán

Córas na gcoistí

Is cuid thábhachtach d’obair na Parlaiminte iad na coistí agus mínítear sa cheacht seo an chaoi ar féidir leo súil a choimeád ar an méid a tharlaíonn taobh istigh de na Tithe.

Amharc ar an bhfíseán

Ról na meán

Insítear sa cheacht seo duit an chaoi le teacht ar nuacht an Oireachtais. Smaoinítear freisin ar na bealaí ina gcoinníonn ról na meán ar an eolas thú faoi Thithe an Oireachtais.

Amharc ar an bhfíseán

Gníomhaíochtaí ranga

Íoslódáil ár moltaí i dtaobh gníomhaíochtaí ranga a bhaineann leis na físeáin agus faigh treoracha céim ar chéim faoi conas toghchán bréige a reáchtáil sa rang.