Úsáid na físeáin agus na pleananna ceachta seo chun an daonlathas agus polaitíocht pharlaiminte in Éirinn a mhúineadh do scoláirí na sraithe sóisearaí.

Plean ceachta: Lá na hEorpa

Featured lesson plan

Plean ceachta: Lá na hEorpa

Bain úsáid as an bplean ceachta agus an taispeántas sleamhnán chun an méid seo a leanas a theagasc do scoláirí OSSP an Teastais Shóisearaigh: bunús an Aontais Eorpaigh agus an tionchar a bhíonn aige ar shaol laethúil a shaoránach.

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Cumhdaítear an vótáil in Éirinn, an Bunreacht, eolaíocht na bpobalbhreitheanna, an buiséad agus neart eile inár bpleananna ceachta don tsraith shóisearach.

 

1

Céard is daonlathas ann?

Amharc ar an bhfíseán

2

Bunreacht na hÉireann

Amharc ar an bhfíseán

3

4

Cé atá in ann vóta a chaitheamh agus na cineálacha toghchán

Amharc ar an bhfíseán

Gníomhaíochtaí ranga

Íoslódáil ár moltaí i dtaobh gníomhaíochtaí ranga a bhaineann leis na físeáin.

5

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

6

An chaoi a ndéantar dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

7

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Amharc ar an bhfíseán

8

Seanad Éireann

Amharc ar an bhfíseán

9

Córas na gcoistí

Amharc ar an bhfíseán

10