Féach ar na físeáin ar fad i gcomhair OSSP (Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil) na Sraithe Sóisearaí anseo.

1

Céard is daonlathas ann?

Amharc ar an bhfíseán

2

An Daonlathas agus an Bunreacht

Amharc ar an bhfíseán

3

4

Cén fáth ar cheart vóta a chaitheamh?

Amharc ar an bhfíseán

5

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

6

An chaoi a ndéantar dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

7

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Amharc ar an bhfíseán

8

Seanad Éireann

Amharc ar an bhfíseán

9

Córas na gcoistí

Amharc ar an bhfíseán

10