In 2018, déanfaidh Tithe an Oireachtais cothrom céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh.

Ón Lepracaun Cartoon Monthly, 1914, le caoinchead ó Leabharlann & Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath

Ba sa bhliain 1918 a tugadh cead le dlí do mhná na hÉireann vótáil agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte den chéad uair.

Ba sa bhliain 1918 freisin a toghadh an chéad bhean chun Parlaimint na Breataine in Westminster. Níor ghlac an Chuntaois Markievicz, a rinne ionadaíocht do dháilcheantar i mBaile Átha Cliath, a suíochán in Westminster, áfach. In áit é sin a dhéanamh chuaigh sí sa chéad Dáil réabhlóideach agus rinneadh an chéad Bhan-Teachta Dála di.

Chun an comóradh céad bliain a cheiliúradh, tá Tithe an Oireachtais ag reáchtáil clár imeachtaí a leagfaidh béim ar stair na gluaiseachta ceart vótála agus a ceannairí in Éirinn agus ar thionchar na gceart vótála ní ba leithne.

Físeán

Ráitis i nDáil Éireann ar chomóradh céad bliain ar cheart vótála na mban

Rinne Dáil Éireann ceiliúradh ar an 6 Feabhra 2018 trí éisteacht le ráitis ar chomóradh céad bliain ar cheart vótála na mban.

Amharc ar an bhfíseán

Ceannródaithe na polaitíochta parlaimintí

Comhaltaí den dara Dáil / Íomhá le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Ceannródaithe na polaitíochta parlaimintí

Ón mbliain 1918 ar aghaidh, bhí cead ag mná vóta a chaitheamh i dtoghcháin pharlaiminte agus bhí cead acu seasamh i dtoghchán. Foghlaim tuilleadh faoi chuid de na chéad mhná a ghlac páirt sa pholaitíocht pharlaiminteach in Éirinn.

Díospóireacht na nÓg

I mí Aibreáin, glacfaidh buaiteoirí chomórtas scoile uile-oileáin an Oireachtais páirt i ndíospóireacht i Seomra an tSeanaid faoi oidhreacht na gluaiseachta ceart vótála. 16 bhuaiteoir a bheidh ann san iomlán.

Podchraoltaí

Éist lenár rogha podchraoltaí faoi streachailt saoránachta mhná na hÉireann.

Amlíne – Bealach an vóta

Buíochas

Comhaltaí de choiste Vótáil100
Gabhaimid buíochas leis na daoine seo a leanas as an méid a rinne siad ar son Vótáil100
Meantóirí Dhíospóireacht na nÓg

Sonraí teagmhála

Liam O'Brien
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Baile Átha Cliath 2

D02 XR20
+353 (0)1 618 4484
+353 (0)86 189 5098
liam.obrien@oireachtas.ie