D'óstáil Seanad Éireann díospóireacht le buaiteoirí chomórtas scoile uile-oileáin an Oireachtais an 17 Aibreán. 16 bhuaiteoir a bhí ann san iomlán. Rinne na scoláirí díospóireacht faoi oidhreacht na gluaiseachta ceart vótála.

Video

Watch the debate

The debate took place in the Seanad Chamber on 17 April. The motion was:

"Has the struggle for freedom, justice and equality been realised in Ireland's institutions, culture and society?"

Amharc ar an bhfíseán

Bhí níos mó ná 350 iarrthóir sa chomórtas uile-oileáin agus roghnaíodh 16 scoláire astu siúd chun páirt a ghlacadh sa díospóireacht. Thug na hiarrthóirí buaiteacha, agus a gcuid múinteoirí, cuairt ar Theach Laighean i mí na Nollag chun casadh le foireann Vótáil100.

Scoláirí díospóireachta na hidirbhliana i dTeach Laighean

Na scoláirí buacacha agus a gcuid múinteoirí ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean, Nollaig 2017

D’fhill na scoláirí i mí Feabhra, nuair a d’fhoghlaim siad faoi fhoinsí stairiúla a úsáid ó na staraithe Louise Ryan agus Mary Clancy. Ghlac siad páirt chomh maith i gceardlann leis an gcóitseálaí díospóireachta William Dunne.

Tháinig an grúpa le chéile arís i mí an Mhárta le haghaidh ceardlann díospóireachta deiridh faoi stiúir an Dr Maurice Manning, seansailéir Ollscoil na hÉireann.

An Dr Maurice Manning ag labhairt leis na scoláirí i Seomra an tSeanaid

An Dr Maurice Manning, seansailéir Ollscoil na hÉireann, ag labhairt leis na scoláirí i Seomra an tSeanaid, Márta 2018

Bhí an díospóireacht ar siúl an 17 Aibreán i Seomra an tSeanaid. Rinne gach ceann na scoláirí plé ar an rún seo a leanas ar feadh trí nóiméad:

"I gcás go leor mná Éireannacha, bhí na snáitheanna éagsúla (a thagadh salach ar a chéile corruair) a bhain leis na trí ghluaiseacht seo – náisiúnachas, ceardchumannachas agus gluaiseacht na mban – mar chéimeanna difriúla den aon troid amháin ar son na saoirse, an cheartais agus an chomhionannais; bhíothas ag súil go bhfíorófaí an troid sin in institiúidí, i gcultúr agus i sochaí an Rialtais Dúchais a d'fhéadfadh Éire a bhaint amach, nó, i gcás na ndaoine níos radacaí, i bpoblacht neamhspleách na hÉireann." – an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, Lá Idirnáisiúnta na mBan, 2018

"Maidir leis an troid ar son na saoirse, an cheartais agus an chomhionannais, ar fíoraíodh í in institiúidí, i gcultúr agus i sochaí na hÉireann?"

Físeán

Físeán

Cuireann an Seanadóir Ivana Bacik Díospóireacht na nÓg i láthair agus tugann sí breac-chuntas ar an tábhacht a bhaineann léi mar chuid den chlár chun céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh.

Amharc ar an bhfíseán

Sonraí teagmhála

Chun teagmháil a dhéanamh linn faoin díospóireacht óige, cuir ríomhphost chugainn tríd an seoladh seo:

 

SeanadTYDebate@oireachtas.ie