Home > Bills 1997 - 2018 > Recognition of Irish Sign Language for...

 


Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 [Seanad] [PMB]

 

An Bille um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann do na Bodhair a Aithint, 2016 [Seanad] [BCP]

 


Bill Number 78 of 2016
Sponsored by Senators Mark Daly, Keith Swanick, Catherine Ardagh
Source: Private Member
Method: Introduced
Status: New Bill

Bill entitled an Act to provide for the recognition of Irish Sign Language and for that purpose to set down principles to guide the operations of public bodies; to require public bodies to prepare and implement action plans on Irish Sign Language; to provide for classes for the parents of deaf children; to permit the use of Irish Sign Language in legal proceedings; to provide for the making available of sign language interpreting services; to introduce statutory targets regarding the accessibility of television programming; to provide for the regulation of Irish Sign Language interpreters, deaf interpreters and Irish Sign Language teachers and for that purpose to establish the Irish Sign Language Council; to provide for the establishment of registers; to provide for continuing education requirements; to provide for offences; to amend the Broadcasting Act 2009; and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú maidir le haitheantas a thabhairt do Theanga Chomharthaíochta na hÉireann agus chun na críche sin do leagan síos prionsabal chun oibríochtaí comhlachtaí poiblí a threorú; dá cheangal ar chomhlachtaí poiblí pleananna gníomhaíochta ar Theanga Chomharthaíochta na hÉireann a ullmhú agus a chur i ngníomh; do dhéanamh socrú maidir le ranganna do thuismitheoirí leanaí bodhra; do cheadú Teanga Chomharthaíochta na hÉireann a úsáid in imeachtaí dlí; do dhéanamh socrú maidir le seirbhísí ateangaireachta teanga comharthaíochta a chur ar fáil; do thabhairt isteach spriocanna reachtúla maidir le hinrochtaineacht ar chláir theilifíse; do dhéanamh socrú maidir le rialáil a dhéanamh ar ateangairí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann, ar ateangairí do na bodhair agus ar mhúinteoirí Theanga Chomharthaíochta na hÉireann agus chun na críche sin do bhunú na Comhairle um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann; do dhéanamh socrú maidir le cláir a bhunú; do dhéanamh socrú maidir le riachtanais leantacha oideachais; do dhéanamh socrú maidir le cionta; do leasú an Achta Craolacháin, 2009; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Introduced 21/07/2016
Order for Second Stage 21/07/2016

Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format) Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 [Seanad] [PMB] as initiated (in PDF format)


Second Stage
19/10/2016


Committee Stage
21/06/2017

 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 as amended Committee (in PDF format) Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 as amended Committee (in PDF format)


Report and Final Stages
17/10/2017
List of Proposed Report Stage Amendments
Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 [Seanad] [PMB] as passed by Seanad Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 [Seanad] [PMB] as passed by Seanad

 


Dáil Éireann

Second Stage
14/12/2017


Committee and Remaining Stages
14/12/17
 List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments

First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments

Recognition of Irish Sign Language for the Deaf Community Bill 2016 as passed by D? ?reann Irish Sign Language fBill 2016 as passed by Dáil Éireann


Returned to first House Seanad

 Report and Final Stages
15/12/2017
List of Amendments made by D? ?reann List of Amendments made by Dáil Éireann

 


 

Enacted as Act Number 40 of 2017
Date of Signature: 24/12/2017
Irish Sign Language Act 2017 Irish Sign Language Act 2017 in PDF format
Official Translation