An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

Cé go raibh sé mar aidhm ag Éirinn a bheith ina ball den Chomhphobal chomh fada siar le 1961, níor tharla sé go dtí 1972 nuair a dearbhaíodh le reifreann iontráil na hÉireann sa Chomhphobal Eorpach agus tacaíocht á tabhairt ag 83 faoin gcéad de na toghthóirí don bhallraíocht. Chuaigh Éire in aontachas go foirmiúil i CEE, mar a bhí sé an tráth sin, sa bhliain 1973.

Oifig Pharlaiminte Náisiúnta ag an Oireachtas sa Bhruiséil a bhfuil ionadaí lánaimseartha inti chun ionadaíocht a dhéanamh don dá Theach den Oireachtas ar leibhéal AE.

An Tionchar

Imríodh tionchar ollmhór ar fhorbairt na hÉireann mar thoradh ar ár mballraíocht i CEE agus, sna blianta tar éis aontachas na hÉireann, tá ról ríthábhachtach comhlíonta ag an Oireachtas maidir leis an rialtas a choimeád cuntasach as a dhéanann  sé ag leibhéal an Aontais Eorpaigh agus trí fhaireachán a dhéanamh ar fhorbairtí suntasacha beartais ar mhaithe le hÉirinn.  Tá a thuilleadh forbartha agus treisithe déanta ag an Oireachtas ar a ról maidir le Gnóthaí Eorpacha, mar shampla Grinnscrúdú an Oireachtais ar thograí reachtaíochta AE a bhunú ar bhonn reachtúil trí Acht an Aontais Eorpaigh (Grinnscrúdú) 2002 a chur i bhfeidhm agus Coiste grinnscrúdaithe tiomnaithe a chruthú sa 30ú Dáil.

Tar éis Chonradh Liospóin

Tar éis Chonradh Liospóin chuaigh an tOireachtas trí thréimhse athraithe de bhun na gcumhachtaí nua a tugadh do pharlaimintí náisiúnta uile bhallstáit AE. Rinne an Conradh ról na bparlaimintí náisiúnta in ailtireacht AE a threisiú go mór.

An Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

Tá ról lárnach ag an gCoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh ag cur bonn eolais faoin díospóireacht maidir leis an Aontas Eorpach in Éirinn trí fhorbairtí agus tionscnaimh thábhachtacha AE a dhéanann difear d’Éirinn a bhreithniú go hiomlán, ag cinntiú go ndéantar reachtaíocht agus tograí AE a ghrinnscrúdú i gceart agus ag cinntiú go mbeidh an Rialtas cuntasach maidir le caidreamh na hÉireann leis an Eoraip. Bíonn an Coiste i dteagmháil go rialta freisin le forais AE chun faireachán a dhéanamh ar threo pholaitiúil agus straitéiseach an Aontais ina iomláine agus tionchar a imirt uirthi.

Naisc Iomchuí