Foilsíonn an Dáil agus an Seanad Riar na hOibre ar gach lá suí ina leagtar amach an gnó os comhair an dá Theach. Féadfaidh an dá Theach Riar na hOibre Forlíontach a fhoilsiú freisin. Foilsíonn an Dáil Páipéar Ceisteanna laethúil ina mbíonn téacs na gceisteanna béil, na gceisteanna tosaíochta agus na gceisteanna scríofa go léir don lá.

Páipéir ghnó na Dála

Déar, 4 Márta

Dáil Order Paper (Thur)

Dáil Order Paper (Thur) (PDF)

Déar, 4 Márta

Dáil Question Paper (Thur)

Dáil Question Paper (Thur) (PDF)

Céad, 3 Márta

Order of business, 3 and 4 March 2021

Order of business, 3 and 4 March 2021 (PDF)

Céad, 3 Márta

Dáil Question Paper (Wed)

Dáil Question Paper (Wed) (PDF)

Páipéir ghnó an tSeanaid

Inniu, 5 Márta

Seanad Order Paper (Fri)

Seanad Order Paper (Fri) (PDF)

Sath, 27 Feabh

Seanad Order Paper (Mon)

Seanad Order Paper (Mon) (PDF)

Aoine, 26 Feabh

Seanad Supplementary Order Paper (Fri)

Seanad Supplementary Order Paper (Fri) (PDF)

Aoine, 26 Feabh

Seanad Order Paper

Seanad Order Paper (PDF)

Dáil Éireann: Saincheisteanna Tráthúla

Tugann saincheisteanna tráthúla deis do na Teachtaí Dála saincheisteanna arb ábhar imní dóibh iad a tharraingt anuas. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Cheann Comhairle faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Ceann Comhairle ceithre shaincheist lena bplé i lá amháin. I ngach cás déanann an Teachta Dála lena mbaineann ráiteas tosaigh ceithre nóiméad agus bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra. Ansin, bíonn dhá nóiméad ag an Teachta Dála le haghaidh ráiteas forlíontach agus bíonn dhá nóiméad ag an Aire le haghaidh ráiteas deiridh.

Déardaoin, 21 Feabhra 2019

An Teachta Declan Breathnach
Foireann pharaimhíochaine otharcharr agus feithiclí ar fud Chontaetha Lú, na Mí, an Chabháin agus Mhuineacháin

An Teachta Robert Troy
An dul chun cinn ar chóiríocht ag Ospidéal Réigiúnach an Mhuilinn Chearr le haghaidh scanóir CT nua

Na Teachtaí John Lahart, Noel Rock agus Jim O’Callaghan
An tionscadal Metro Link le haghaidh réigiún Ráth Fearnáin, Chnoc Lín/Theach na Giúise in Átha Cliath Theas agus roghanna malartacha


 

Seanad Éireann: Nithe i dTosach Suí

Féadfaidh Seanadóirí saincheisteanna a chuireann imní orthu a tharraingt anuas ag tús gach lae suí – tugtar Nithe i dTosach Suí orthu seo. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Chathaoirleach faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Cathaoirleach ceithre shaincheist agus féadfaidh an Seanadóir lena mbaineann óráid ceithre nóiméad a thabhairt. I ngach cás, bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra.

Dé Céadaoin, 20 Feabhra 2019

An Seanadóir Jennifer Murnane O'Connor
An líon ard daoine atá ar liostaí feithimh i gcomhair measúnú fiaclóireachta poiblí, nó cóireáil fiaclóireachta phoiblí, in CHO 5

An Seanadóir Martin Conway
Maoiniú le haghaidh oibreacha cosanta cósta ag Rinn na Spáinneach, Contae an Chláir

An Seanadóir Rónán Mullen
Na "Pleananna Oideachais Aonair" do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.