Foilsíonn an Dáil agus an Seanad Riar na hOibre ar gach lá suí ina leagtar amach an gnó os comhair an dá Theach. Féadfaidh an dá Theach Riar na hOibre Forlíontach a fhoilsiú freisin. Foilsíonn an Dáil Páipéar Ceisteanna laethúil ina mbíonn téacs na gceisteanna béil, na gceisteanna tosaíochta agus na gceisteanna scríofa go léir don lá.

Páipéir ghnó na Dála

Déar, 13 Noll

Dáil Question Paper (Thurs)

Dáil Question Paper (Thurs) (PDF)

Déar, 13 Noll

Dáil Order Paper (Thurs)

Dáil Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 12 Noll

Dáil Supplementary Order Paper (Wed)

Dáil Supplementary Order Paper (Wed) (PDF)

Céad, 12 Noll

Dáil Question Paper (Wed)

Dáil Question Paper (Wed) (PDF)

Páipéir ghnó an tSeanaid

Déar, 13 Noll

Seanad Order Paper (Thurs)

Seanad Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 12 Noll

Seanad Order Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Máirt, 11 Noll

Seanad Order Paper (Tues)

Seanad Order Paper (Tues) (PDF)

Luan, 10 Noll

Seanad Order Paper (Mon)

Seanad Order Paper (Mon) (PDF)

Dáil Éireann: Saincheisteanna Tráthúla

Tugann saincheisteanna tráthúla deis do na Teachtaí Dála saincheisteanna arb ábhar imní dóibh iad a tharraingt anuas. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Cheann Comhairle faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Ceann Comhairle ceithre shaincheist lena bplé i lá amháin. I ngach cás déanann an Teachta Dála lena mbaineann ráiteas tosaigh ceithre nóiméad agus bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra. Ansin, bíonn dhá nóiméad ag an Teachta Dála le haghaidh ráiteas forlíontach agus bíonn dhá nóiméad ag an Aire le haghaidh ráiteas deiridh.

Déardaoin, 12 Iúil 2018

An Teachta Brendan Ryan
Na tairseacha ioncaim is incháilithe le haghaidh thacaíocht tithíochta an údaráis áitiúil

An Teachta Brendan Smith
An gá atá ann athoscailt Stáisiún na nGardaí sa Bhábhún Buí, Contae an Chabháin, a chur chun cinn

An Teachta Bríd Smith
An t-am feithimh le haghaidh gnáthamh in Ospidéal na Súl agus na gCluas

An Teachta Seán Crowe
Teacht ar ghual faoi láthair le haghaidh stáisiún cumhachta Ghob na Muine


 

Seanad Éireann: Nithe i dTosach Suí

Féadfaidh Seanadóirí saincheisteanna a chuireann imní orthu a tharraingt anuas ag tús gach lae suí – tugtar Nithe i dTosach Suí orthu seo. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Chathaoirleach faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Cathaoirleach ceithre shaincheist agus féadfaidh an Seanadóir lena mbaineann óráid ceithre nóiméad a thabhairt. I ngach cás, bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra.

Déardaoin, 12 Iúil 2018

An Seanadóir Fintan Warfield
Reachtaíocht a thabhairt isteach maidir le coireacht fuatha

An Seanadóir Kevin Humphreys
Seirbhís thiomnaithe phóilíneachta iompair ar fud an chórais iompair phoiblí

An Seanadóir James Reilly
Costas árachais atá ag méadú i rith ama in Éirinn

An Seanadóir Diarmuid Wilson
Ceadú an druga Translarna do bhuachaillí a bhfuil Diostróife Mhatánach Duchenne orthu

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.