Foilsíonn an Dáil agus an Seanad Riar na hOibre ar gach lá suí ina leagtar amach an gnó os comhair an dá Theach. Féadfaidh an dá Theach Riar na hOibre Forlíontach a fhoilsiú freisin. Foilsíonn an Dáil Páipéar Ceisteanna laethúil ina mbíonn téacs na gceisteanna béil, na gceisteanna tosaíochta agus na gceisteanna scríofa go léir don lá.

Páipéir ghnó na Dála

Déar, 21 Meith

Dáil Question Paper (Thurs)

Dáil Question Paper (Thurs) (PDF)

Déar, 21 Meith

Dáil Order Paper (Thurs)

Dáil Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 20 Meith

Dáil Question Paper (Wed)

Dáil Question Paper (Wed) (PDF)

Céad, 20 Meith

Dáil Order Paper (Wed)

Dáil Order Paper (Wed) (PDF)

Páipéir ghnó an tSeanaid

Déar, 21 Meith

Seanad Order Paper (Thurs)

Seanad Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 20 Meith

Seanad Order Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Máirt, 19 Meith

Seanad Order Paper (Tues)

Seanad Order Paper (Tues) (PDF)

Déar, 14 Meith

Seanad Order Paper (Thurs)

Seanad Order Paper (Thurs) (PDF)

Dáil Éireann: Saincheisteanna Tráthúla

Tugann saincheisteanna tráthúla deis do na Teachtaí Dála saincheisteanna arb ábhar imní dóibh iad a tharraingt anuas. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Cheann Comhairle faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Ceann Comhairle ceithre shaincheist lena bplé i lá amháin. I ngach cás déanann an Teachta Dála lena mbaineann ráiteas tosaigh ceithre nóiméad agus bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra. Ansin, bíonn dhá nóiméad ag an Teachta Dála le haghaidh ráiteas forlíontach agus bíonn dhá nóiméad ag an Aire le haghaidh ráiteas deiridh.


 

Seanad Éireann: Nithe i dTosach Suí

Féadfaidh Seanadóirí saincheisteanna a chuireann imní orthu a tharraingt anuas ag tús gach lae suí – tugtar Nithe i dTosach Suí orthu seo. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Chathaoirleach faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Cathaoirleach ceithre shaincheist agus féadfaidh an Seanadóir lena mbaineann óráid ceithre nóiméad a thabhairt. I ngach cás, bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra.

Déardaoin, 10 Bealtaine 2018

An Seanadóir Victor Boyhan
Na critéir a bhaineann le heisiúint ceadanna oibre d'oibrithe feirme ó lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch

An Seanadóir Máire Devine
An próiseas earcaíochta le haghaidh cheapadh an chéad Ard-Stiúrthóra eile de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

An Seanadóir Mark Daly
Faisnéis faoi Chód 115 ar cheadúnais tiománaithe a roinnt le FSS ar mhaithe le deonú orgán

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.