Foilsíonn an Dáil agus an Seanad Riar na hOibre ar gach lá suí ina leagtar amach an gnó os comhair an dá Theach. Féadfaidh an dá Theach Riar na hOibre Forlíontach a fhoilsiú freisin. Foilsíonn an Dáil Páipéar Ceisteanna laethúil ina mbíonn téacs na gceisteanna béil, na gceisteanna tosaíochta agus na gceisteanna scríofa go léir don lá.

Páipéir ghnó na Dála

Déar, 21 Feabh

Dáil Supplementary Order Paper

Dáil Supplementary Order Paper (PDF)

Déar, 21 Feabh

Dáil Question Paper (Thurs)

Dáil Question Paper (Thurs) (PDF)

Déar, 21 Feabh

Dáil Order Paper (Thurs)

Dáil Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 20 Feabh

Dáil Order Paper (Wed)

Dáil Order Paper (Wed) (PDF)

Páipéir ghnó an tSeanaid

Céad, 20 Feabh

Seanad Order Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Máirt, 19 Feabh

Seanad Order (Paper) Tues

Seanad Order (Paper) Tues (PDF)

Déar, 14 Feabh

Seanad Order Paper (Thurs)

Seanad Order Paper (Thurs) (PDF)

Céad, 13 Feabh

Seanad Order Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Dáil Éireann: Saincheisteanna Tráthúla

Tugann saincheisteanna tráthúla deis do na Teachtaí Dála saincheisteanna arb ábhar imní dóibh iad a tharraingt anuas. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Cheann Comhairle faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Ceann Comhairle ceithre shaincheist lena bplé i lá amháin. I ngach cás déanann an Teachta Dála lena mbaineann ráiteas tosaigh ceithre nóiméad agus bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra. Ansin, bíonn dhá nóiméad ag an Teachta Dála le haghaidh ráiteas forlíontach agus bíonn dhá nóiméad ag an Aire le haghaidh ráiteas deiridh.

Déardaoin, 12 Iúil 2018

An Teachta Brendan Ryan
Na tairseacha ioncaim is incháilithe le haghaidh thacaíocht tithíochta an údaráis áitiúil

An Teachta Brendan Smith
An gá atá ann athoscailt Stáisiún na nGardaí sa Bhábhún Buí, Contae an Chabháin, a chur chun cinn

An Teachta Bríd Smith
An t-am feithimh le haghaidh gnáthamh in Ospidéal na Súl agus na gCluas

An Teachta Seán Crowe
Teacht ar ghual faoi láthair le haghaidh stáisiún cumhachta Ghob na Muine


 

Seanad Éireann: Nithe i dTosach Suí

Féadfaidh Seanadóirí saincheisteanna a chuireann imní orthu a tharraingt anuas ag tús gach lae suí – tugtar Nithe i dTosach Suí orthu seo. Chun é seo a dhéanamh ní mór dóibh fógra a thabhairt don Chathaoirleach faoi na saincheisteanna is mian leo a tharraingt anuas. Ansin roghnaíonn an Cathaoirleach ceithre shaincheist agus féadfaidh an Seanadóir lena mbaineann óráid ceithre nóiméad a thabhairt. I ngach cás, bíonn sé de cheart ag an Aire ráiteas ceithre nóiméad a thabhairt mar fhreagra.

Déardaoin, 20 Nollaig 2018

An Seanadóir Mark Daly
Maoiniú a thabhairt ar ais do ghrúpaí óige áitiúla chuig leibhéil maoinithe 2008

An Seanadóir Pádraig Mac Lochlainn
An scéal is déanaí ar Scéim Sásaimh Mica d’úinéirí tí i gContae Dhún na nGall

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.