Home > Bills 1997 - 2018 > Anglo Irish Bank Corporation Bill 2009...


Anglo Irish Bank Corporation Bill 2009

An Bille um an mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach 2009


Bill Number 1 of 2009
Sponsored by Minister for Finance
Source: Government
Method: Presented
Status: Enacted

Bill entitled an Act to to provide, in the public interest, for maintaining the stability of the financial system in the State, and for that purpose- (a) to provide for the transfer to the Minister for Finance or the Minister's nominee of all the shares in Anglo Irish Bank Corporation Public Limited Company, (b) to extinguish certain rights in Anglo Irish Bank, (c) to disapply certain provisions of the Companies Acts and other enactments in so far as they relate to Anglo Irish Bank, (d) to provide for the removal of persons from certain offices, positions or employment with Anglo Irish Bank and the appointment of persons to those offices or positions or that employment, (e) to provide for the appointment of an Assessor to assess whether compensation should be paid to persons whose shares were transferred to the Minister for Finance or whose rights were extinguished, and if so to determine the fair and reasonable amount payable as such compensation, (f) to provide for the payment of any such compensation, (g) to make consequential amendments to certain other enactments, and (h) to provide for connected matters

Bille dá ngairtear Acht do dhéanamh socrú, ar mhaithe le leas an phobail, chun cobhsaíocht an chórais airgeadais sa Stát a chothabháil, agus chun na críche sin- (a) do dhéanamh socrú maidir leis na scaireanna go léir sa Bhanc-Chorparáid Angla-Éireannach Cuideachta Phoiblí Theoranta a aistriú chuig an Aire Airgeadais nó chuig ainmnitheach an Aire, (b) do mhúchadh cearta áirithe sa Bhanc Angla-Éireannach, (c) do dhífheidhmiú forálacha áirithe d'Achtanna na gCuideachtaí agus d'achtacháin eile a mhéid a bhaineann siad leis an mBanc Angla-Éireannach, (d) do dhéanamh socrú maidir le daoine a chur as oifigí, poist nó fostaíocht áirithe leis an mBanc Angla-Éireannach agus maidir le daoine a cheapadh chun na n-oifigí nó na bpost nó na fostaíochta sin, (e) do dhéanamh socrú maidir le Measúnóir a cheapadh chun a mheasúnú ar cheart cúiteamh a íoc le daoine ar aistríodh a scaireanna chuig an Aire Airgeadais nó ar múchadh a gcearta, agus, más ceart, do chinneadh an mhéid chóir réasúnaigh ab iníoctha mar chúiteamh den sórt sin, (f) do dhéanamh socrú maidir le haon chúiteamh den sórt sin a íoc, (g) do dhéanamh leasuithe iarmhartacha ar achtacháin áirithe eile, agus (h) do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara


Dáil Éireann

First Stage
Presented 20/01/2009

Order for Second Stage 20/01/2009
Anglo Irish Bank Corporation Bill 2009 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format) Anglo Irish Bank Corporation Bill 2009 as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
20/01/2009


Committee Stage

20/01/2009 Committee Stage and Remaining Stages
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
First Additional List of Committee Stage Amendments First Additional List of Committee Stage Amendments
Second Additional List of Committee Stage Amendments Second Additional List of Committee Stage Amendments
"The text of this document will be available here when published" (Short Title) Bill 2008 as amended in /the Select Committee on XX /in committee by Dáil/Seanad (in PDF format)


Seanad Éireann

Second Stage
20/01/2009


Committee Stage
20/01/2009 Committee Stage and Remaining Stages
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Motion for Earlier Signature
20/01/2009
Enacted as Act Number 1 of 2009
Date of Signature: 21 January 2009
Anglo Irish Bank Corporation Act 2009 in PDF format Anglo Irish Bank Corporation Act 2009 in PDF format
An tAcht um an mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach 2009 An tAcht um an mBanc-Chorparáid Angla-Éireannach 2009