Home > Bills 1997 - 2018 > Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad]...

 


Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad]

 

An Bille um Rialáil Tacsaithe, 2012 [Seanad]

 


Bill Number 107 of 2012
Sponsored by Senator Maurice Cummins; on behalf of Minister for Transport Tourism and Sport
Source: Government
Method: Presented
Status: New Bill

 

 

Bill entitled an Act to provide for the revision of the regulation of the small public service vehicle industry and for those purposes to provide for mandatory disqualification for drivers of small public service vehicles convicted of certain offences and a demerit scheme relating to drivers of small public service vehicles, to repeal the Taxi Regulation Act 2003 and section 84 of the Road Traffic Act 1961, to amend Part 3 of the Road Traffic Act 2010, and to provide for related matters

 

Bille dá ngairtear Acht do  dhéanamh socrú maidir le rialáil an tionscail beagfheithicle seirbhíse poiblí a athchóiriú agus chun na gcríoch sin do dhéanamh socrú maidir le dícháiliúchán sainordaitheach tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí a chiontaítear i gcionta áirithe agus maidir le scéim neamhthuillteanas a bhaineann le tiománaithe beagfheithiclí seirbhíse poiblí, d’aisghairm an Achta um Rialáil Tacsaithe, 2003 agus alt 84 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1961, do leasú Chuid 3 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2010, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara


Seanad Éireann

First Stage
Presented 04/12/2012
Order for Second Stage 23/01/2013
Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] as initiated and Explanatory Memorandum (in PDF format)


Second Stage
23/01/2013


Committee Stage
12/02/2013
19/02/2013 (Resumed)
27/03/2013 (Resumed)
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments First Additional List of Proposed Committee Stage Amendments
Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] As amended in Committee by Seanad Éireann (in PDF format) Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] As amended in Committee by Seanad Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
17/04/2013
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
First Additional List of Proposed Report Stage Amendments First Additional List of Proposed Report Stage Amendments
Second Additional List of Proposed Report Stage Amendments Second Additional List of Proposed Report Stage Amendments
Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] As passed by Seanad Éireann Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] As passed by Seanad Éireann


Dáil  Éireann

Second Stage
16/05/2013
03/07/2013 (Resumed)
03/07/2013 (Resumed)
Referred to Select Committee 03/07/2013


Committee Stage (Select Sub-Committee on Transport, Tourism and Sport)
25/09/2013
List of Proposed Committee Stage Amendments List of Proposed Committee Stage Amendments
Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad]  as amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport by Dáil Éireann (in PDF format) Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad]  as amended in the Select sub-Committee on Transport, Tourism and Sport by Dáil Éireann (in PDF format)


Report and Final Stages
02/10/2013
02/10/2013 (Resumed)
List of Proposed Report Stage Amendments List of Proposed Report Stage Amendments
Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] as passed by Dáil Éireann Taxi Regulation Bill 2012 [Seanad] as passed by Dáil Éireann

Returned to first House Seanad


Report Stage
16/10/2013
List of Amendments made by Dáil Éireann List of Amendments made by Dáil Éireann
List of Proposed Amendments  made by Seanad List of Proposed Report Stage Amendments


Enacted as Act Number 37 of 2013
Date of Signature: 23/10/2013
Taxi Regulation Act 2013 in PDF format Taxi Regulation Act 2013 in PDF format
An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013 An tAcht um Rialáil Tacsaithe, 2013