Fáilte go dtí Tithe an Oireachtais

Seanad Public Consultation Committee

Seanad Public Consultation Committee

The Seanad Public Consultation Committee is now inviting written submissions from interested groups or individuals in the area of children’s mental health in Ireland.

Straitéis Chumarsáide 2017-2019

Straitéis Chumarsáide 2017-2019

Tithe an Oireachtais-Straitéis Chumarsáide 2017-2019

Communications Strategy 2017-2019

Communications Strategy 2017-2019

An Open Parliament for the People:informing and engaging the public

Parliamentary Visit to Egypt

Parliamentary Visit to Egypt

Parliamentary Visit to Egypt: Report of the Delegation, January 2017

Report on Traveller Ethnicity

Report on Traveller Ethnicity

Joint Committee on Justice and Equality, publish Report on the Recognition of Traveller Ethnicity

See your Parliament at Work

See your Parliament at Work

Watch now on Saorview 22, Sky 574, Virgin Media 207 and eir Vision 504

Cad é an tOireachtas

Cad é an tOireachtas

Mínítear sa treoir seo conas a fheidhmíonn Tithe an Oireachtais

Billí agus Reachtaíocht 1992 - 2016

Tá faisnéis mhionsonraithe ar fáil ar líne lena n-áirítear téacs iomlán gach bille arna thionscnamh (lena n-áirítear meabhráin mhíniúcháin), arna leasú, agus arna rith ag gach Teach nó ag an dá Theach; leasuithe arna gcur síos; Achtanna an Oireachtais agus aistriúcháin oifigiúla; agus naisc le díospóireachtaí ar bhillí.

Billí Nua

Déanann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde bainistiú ar leabharlann an Oireachtais agus cuireann sí seirbhís taighde neamhchlaonta ar fáil do Chomhaltaí den Oireachtas chun tacú lena ngnó parlaiminteach.

Foilseacháin

Migration and Refugee CrisisThis L&RS Note aims to provides Members with information on the following aspects of the current migration and refugee crises. Current humanitarian crises. The terminology of seeking protection. EU response to the current crises. Ireland’s response. Additional L&RS resources on these, and related, issues.

Féach gach foilseachán Taighde

Achainíocha Poiblí

Tugann Córas um Achainíocha Poiblí an Oireachtais slí nua thábhachtach do dhaoine aonair chun páirt a ghlacadh i bpróiseas an daonlathais. Trí achainíocha a chur isteach ar líne agus tríd an bpost, beidh ar chumas daoine den phobal nithe is cás leo maidir le beartais a thabhairt go díreach chuig croílár an Oireachtais.

Comhaltaí agus Toghlaigh

Aimsigh mo TD / Seanadóir

  • Teachtaí agus Seanadóirí [1919 – inniu]
  • Toghlaigh agus Painéil
  • Páirtithe Polaitiúla

 

Díospóireachtaí Dála

Téacs iomlán na nDíospóireachtaí Parlaiminte; fothaí RSS; comhaid XML


 

Coistí Parlaiminte

Féadfaidh gach Teach roghchoistí a a fhoirmiú.
Is éard atá i gcomhchoistí roghchoistí de gach teach ag suí agus ag vótáil in éineacht.


 

 

Déan ceangal linn

Íoslódáil an aip