Cuairt ar Theach Laighean

Cuireann Tithe an Oireachtais turais threoraithe 30 nóiméad ar Theach Laighean ar fáil i rith na bliana. Tá gach turas saor in aisce. Is féidir dhá chineál cuairte a eagrú:

  1. Cuairteanna a urraíonn TD nó Seanadóir
  2. Turais siúil isteach do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Stát nó do chuairteoirí ar Éirinn

Chun ionad ar thuras a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig event.desk@oireachtas.ie nó (01) 618 3271 / 3781.
 

Turais Threoraithe Siúil Isteach

Tá turais siúil isteach ar Theach Laighean ar fáil Dé Luain agus Dé hAoine (mura bhfuil an Teach ag suí) ar 10.30 am agus 2.30 pm. Tá gach turas teoranta don chéad 30 duine a chuireann ionad in áirithe nó a thagann chuig geata Shráid Chill Dara. 

Chun ionad ar thuras a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig event.desk@oireachtas.ie le d’ainm, do sheoladh, do sheoladh ríomhphoist agus d’uimhirtheileafóin.

Riachtanais
1. Iarrtar ort aitheantas fótagrafach (e.g. cárta aitheantas de chuid an Gharda Síochána, ceadúnas tiomána, pas) a thabhairt leat.
2. Iarrtar ort é a chur in iúl dúinn má tá riachtanais speisialta agat féin nó ag duine de do ghrúpa (e.g. rochtain do dhaoine faoi mhíchumas).
3. Iarrtar ort teacht i láthair ag geata Shráid Chill Dara 15 nóiméad sula dtosóidh an turas.
4. Iarrtar ort gan málaí móra a thabhairt leat.

Cuairteoirí ar Éirinn
Is féidir le cuairteoirí ar Éirinn cuairt a thabhairt ar Theach Laighean trí pháirt a ghlacadh sna turais siúil isteach.

Cad atá i gceist le turas treoraithe?
Díríonn an turas ar stair an fhoirgnimh agus na traidisiúin a bhaineann le hoidhreacht pharlaiminteach na hÉireann. Déanann uiséir na cuairteoirí a thionlacan tríd an bhfoirgneamh agus, nuair is féidir é, bíonn cuairt ar áiléir phoiblí sheomraí díospóireachta na Dála agus an tSeanaid san áireamh. Maireann an turas tuairim is 30 nóiméad.

 

Turais Threoraithe a urraíonn Comhalta

Is féidir le daoine ar mian leo turas a thabhairt ar Theach Laighean déanamh amhlaidh trí dhul i dteagmháil lena dTeachta Dála nó Seanadóir le sonraí i dtaobh an dáta agus an t-am ab fhearr leo, an líon daoine sa ghrúpa agus ainm agus sonraí teagmhála an duine a bheidh i gceannas an ghrúpa. Déanfaidh an TD nó an Seanadóir na socruithe go díreach leis an Deasc Imeachtaí.

Faisnéis bhreise:

  • Bíonn turais ar fáil ó Dé Luain go Dé hAoine ar 10.30 am, 11.30 am, 2.30 pm agus 3.30pm.
  • Nuair a bhíonn an Dáil agus an Seanad ag suí bíonn turais bhreise ar fáil oíche Dé Máirt agus Dé Céadaoin ar 7.00 pm agus 8.00 pm.
  • Is trí Gheata Shráid Chill Dara a théann na turais isteach.
  • Maireann an turas tuairim is 30 nóiméad.
  • Iarrtar ort gan málaí móra a thabhairt leat.
  • Iarrtar ort a thabhairt ar d’aird go bhfuil tráthanna áirithe den bhliain nuair is deacair turas a chur in áirithe, e.g.,  míonna Bealtaine agus Meitheamh a bhíonn thar a bheith gnóthach le turais scoile.