Buan-Orduithe na Dála

Ghlac Parlaimint Shealadach an 11 Meán Fómhair 1922 trí Rún le Buan-Orduithe an Chéad Dála agus an Dara Dáil. Ó shin i leith rinneadh na Buan-Orduithe a leasú agus a mhodhnú de réir mar a chinn an Dáil. Is i Mí Eanáir 2016 a foilsíodh an leagan is déanaí de na Buan-Orduithe i dtaobh Gnó Phoiblí maille le Rialacha Sheirbhís Leabharlainne & Taighde an Oireachtais 2016, mar is teideal dóibh go hoifigiúil.

 Tugtar thíos leagan comhdhlúite de Bhuan-Orduithe uile Dháil Éireann atá in éifeacht i láthair na huaire, amhail ón 9 Bealtaine 2017. Corpraítear ann Buan-Orduithe leagan 2016, mar aon le haon mhodhnuithe a rinneadh sa 32ú Dáil (cibé acu modhnuithe seisiúnacha nó modhnuithe buana). Is chun tagairt do na Buan-Orduithe a éascú a rinneadh an comhdhlúthú seo, agus ní eagrán oifigiúil de na Buan-Orduithe é.

Buan-Orduithe an tSeanaid

Amhail an Dáil, déanann Seanad Éireann Buan-Orduithe i dtaobh a Ghnó Phoiblí a chinneadh agus a mhodhnú.

Tugtar thíos sa leagan comhdhlúite is déanaí (in éifeacht ón 18 Meán Fómhair 2015) modhnuithe atá i bhfeidhm ar Eagrán 2011 de Bhuan-Orduithe Sheanad Éireann.

  • Leagan comhdhlúite de Bhuan-Orduithe Sheanad Éireann (Meán Fómhair 2015)
    Ina chorpraítear Buan-Orduithe leagan 2011, mar aon le haon mhodhnuithe a rinneadh sa 24ú Seanad (cibé acu modhnuithe seisiúnacha nó modhnuithe buana). Is chun tagairt do na Buan-Orduithe a éascú a rinneadh an comhdhlúthú seo, agus ní eagrán oifigiúil de na Buan-Orduithe é.