First DáilFirst Dáil

Tithe an Oireachtais – Tús a Staire!

Tionóladh an chéad chruinniú de Dháil Éireann san iarnóin ar an 21 Eanáir 1919 i dTeach an Ard-Mhéara, is é sin, áras cónaithe Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath.

Níor mhair an seisiún ach dhá uair an chloig. Bhí an dá uair an chloig sin i measc na dtréimhsí ama ba thábhachtaí dá raibh ann riamh i stair na hÉireann.

Le linn na tréimhse giorra sin, ghlac an Dáil Bunreacht agus cheadaigh sí an Dearbhú Neamhspleáchais. Trí dhéanamh amhlaidh, agus trí pharlaimint, rialtas agus poblacht ar leithligh a chur ar bun, dhearbhaigh an Dáil leanúnachas i leith chuspóirí cheannairí Éirí Amach 1916.

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá dhá Theach sa reachtas: Dáil Éireann agus Seanad Éireann.

Díorthaíonn feidhmeanna agus cumhachtaí na dTithe ó Bhunreacht na hÉireann – Constitution of Ireland a ghlac an pobal i bpobalbhreith ar an 1 Iúil 1937 agus a tháinig i ngníomh ar an 29 Nollaig 1937.

Stair Theach Laighean


Stair na Parlaiminte in Éirinn


Ar ais chuig an mBarr